Теглим най-много потребителски заеми за ремонт и обзавеждане

Теглим най-много потребителски заеми за ремонт и обзавеждане


Ремонт на жилището най-често е била целта на изтеглените потребителски кредити през 2020 г., сочат данни на Райфайзенбанк. Близо половината от потребителите (47%) са използвали средства от банката, за да подобрят домашните условия, в които прекарват повече време заради пандемията. Делът на кредитите, използвани за ремонт, е с пет процента по-висок спрямо година по-рано, за сметка на пътуванията и почивките.

Наред с това, расте и броят на потребителските кредити за закупуване на ново обзавеждане за дома или техника – 17% спрямо 15% през 2019 г. Придобиването на автомобил също остава сред водещите мотиви за финансиране от банката (11% през 2020-а, спрямо 9% предходната година).

Средната възраст на потребителите е около 43 г., като преобладават мъжете – близо 60%. По-голямата част от клиентите на банката, които са се възползвали от потребителско кредитиране, живеят самостоятелно или с партньор.

Всеки пети потребителски кредит през 2020 г. е бил стартиран дигитално, съобщават от „Райфайзенбанк“.

Според последните данни на БНБ към края на февруари потребителските кредити възлизат на 12.057 млрд. лв. и се увеличават с 4.8% на годишна база. 

Като цяло кредитите за домакинствата са 25.770 млрд. лв. се увеличават с 6.3%, запазвайки темпа си от януари.

Още по темата