Търси се строител за разширеното трасе на пътя от АМ „Европа“ до ГКПП „Калотина“

Търси се строител за разширеното трасе на пътя от АМ „Европа“ до ГКПП „Калотина“


Агенция „Пътна инфраструктура“ откри тръжни процедури за избор на изпълнители на проектирането и строителството /инженеринг/ и за надзор при изграждането на връзка на разширеното трасе на път I-8 с реконструиращия се гранично контролно-пропускателен пункт „Калотина“, съобщиха от агенцията.В момента се извършва модернизация на трасето от първокласния път в участъка между Калотина и Драгоман (от км 1+000 до км 15+500), част от бъдещата автомагистрала „Европа“.

От бъдещия изпълнител се очаква да изготви технически проект, проект на подробен устройствен план /ПУП/, да осъществи авторски надзор и да изгради участък с приблизителна дължина 90 метра.

Необходимо е съществуващото трасе на път I-8 между ГКПП „Калотина“ и 1-ви км да бъде модернизирано и да се свърже както с изграждащия се участък от бъдещата автомагистрала, така и с новопроектиращата се пътна част на ГКПП. Прогнозната стойност на поръчката е 980 541 лева без ДДС.

От агенцията посочват, че кандидатите могат да подават офертите си до 17:30 ч. на 6 август.

Индикативната стойност на поръчката за строителния надзор е 12770 лв. без ДДС, а кандидатите могат да подават предложенията си до 17.30 ч. на 20 август.

Бъдещата АМ „Европа“ между ГКПП „Калотина“ и Софийския околовръстен път, която в участъка между граничния пункт и Сливница ще преминава по разширеното трасе на път I-8, тя е с дължина 48 км и е разделена на три участъка.

В момента се изграждат два участъка от Калотина до Драгоман /14.5 км/ и от Драгоман до Сливница /17 км/. Строителните дейности на участъка между ГКПП „Калотина“ и Драгоман започнаха в средата на февруари 2020 г. и към момента се работи усилено на обекта.

Изграждането на отсечката между Драгоман и Сливница започна през май миналата година и на обекта се работи с пълна мобилизация. Завършването на отсечката по договор е 2021 г., но при ускорените темпове, с които се работи в момента и в случай че не възникнат допълнителни и непредвидени затруднения, е възможно строителството да приключи по-рано от предвиденото – в края на тази година.

За третия участък от бъдещата автомагистрала „Европа“ от Сливница до връзката със Северната скоростна тангента /с дължина 16.16 км/, който се развива по нов терен, е изработен технически проект с ПУП-Парцеларен план. Той е приет от ЕТИС на АПИ и е окончателно предаден, окомплектован и съгласуван със засегнатите експлоатационни дружества и ведомства.

Във връзка с поетапното влизане в сила на кадастралните карти за всяко едно, засегнато от автомагистралата, землище е необходимо актуализиране на изработения ПУП-Парцеларен план, след което ще се предприемат действия за вкарването му в прoцедура в съответствие със Закона за устройство на територията, отбелязват от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Още по темата