Проверката не намери проблем в „Булгаргаз“

Проверката не намери проблем в „Булгаргаз“


Енергийното ведомство, управлявано от министър Теменужка Петкова, не откри проблем в „Булгаргаз“.

Приключи проверката, извършена от експерти на Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД на дейността на „Булгаргаз“ ЕАД за 2020 г., съобщиха от Министерството на енергетиката.

Работната група рапортува, че не са установени несъответствия, свързани с реализираните приходи и отчетените разходи през миналата година, както и отражението им върху предложената от дружеството и намалена впоследствие от КЕВР цена на природния газ за месец април 2021 година.

В тази връзка следва общественият доставчик „Булгаргаз“ ЕАД да предприеме действия за внасяне на заявление за образуване на административно производство за утвърждаване на цена за месец април тази година в Комисията за енергийно и водно регулиране.

Припомняме, че представители на  Министерството на енергетиката и „Български енергиен холдинг“ ЕАД на 26 март 2021 година влязоха в „Булгаргаз“ ЕАД, за да извършат проверка на дейността на държавното дружество за 2020 г., в това число на реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от обществения доставчик цена на природния газ за месец април тази година.

Това стана след като от Комисията за енергийно и водно регулиране бе констатирана положителна разлика за 2020 г. между прогнозните и отчетените от „Булгаргаз“ ЕАД разходи за доставка на природен газ. В следствие на това предложената от дружеството цена на природния газ за месец април 2021 г., в качеството му на обществен доставчик, е намалена с размера на установения от КЕВР надвзет приход.

В края на март дори бе удължен срокът за проверка на дейността на „Булгаргаз“ ЕАД за 2020 година. Мотивът бе, че допълнителното време за преглед на предоставената от дружеството информация, извършване на съответните анализи, констатации и изводи, се налага поради големия обем на информацията, както и периода, който следва да се провери – цялата 2020 година.

Още по темата