Рецепти ще могат да се издават и по телефона, съобщи д-р Маджаров

Рецепти ще могат да се издават и по телефона, съобщи д-р Маджаров


Българският лекарски съюз и Българският фармацевтичен съюз ще изготвят указания до всички общопрактикуващи лекари и до аптекарите, с които ще се даде възможност на личните лекари да посочват в издаваните от тях рецепти, че при временен недостиг на определен медикамент в аптечната мрежа, той може да се замени с генерично лекарство.

Рецепти ще могат да се издават и по телефона, съобщи след среща в здравното министерство председателят на лекарския съюз д-р Иван Маджаров.

„Ще има възможност пациентът, когато отиде в аптека, да се свърже със своя лекар и да даде възможност на фармацевта да разбере, че наистина е насочен от лекар. И това не трябва да бъде повод за санкция на фармацевта, че е отпуснал по този начин терапия, защото сега законът казва, че задължително трябва да има рецепта“, обясни той.

Отпаднали са идеите за откриване на повече денонощни аптеки и за продаване на лекарства в магазините.

Още по темата