Еврофинансиране и по Програмата за транснационално

Еврофинансиране и по Програмата за транснационално


България ще има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти по новата Програма за транснационално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море“ 2021-2027 г. Проекти по програмата ще могат да се изпълняват на цялата територия на страната, а прогнозният бюджет на инструмента е около 230 милиона евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и национален принос от държавите-участници. 

Програмата включва 67 крайбрежни региона и острови в десет държави-членки на ЕС и ще финансира мерки в областта на иновациите и новите технологии – като  проекти за прилагане на решения за устойчива и зелена икономика и по-екологична среда.

Предвидени са мерки за решаване на общи проблеми, свързани със замърсяване на морските територии, управлението на отпадъци, опазване на биологичното разнообразие и др.

Борбата с изменението на климата също е сред приоритетите, като е дадена възможност за съвместни проекти за управление и минимизиране на рисковете от природни бедствия. 

Програмата ще има за цел и да насърчи прехода към кръгова и ефективна икономика. Отчитайки икономическата значимост на сектор „туризъм“ за регионите в Средиземноморието, както и последиците от социално-икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19, развитието и подпомагането му ще бъде един от основните приоритети.

Очаква се програмата да бъде финализирана в рамките на следващите няколко месеца и внесена за одобрение към ЕК през второто шестмесечие на годината.

От българска страна Национален орган на програмата ще бъде Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка ведомството започва обществени консултации по Доклада за екологична оценка.

Още по темата