Обученията и стажовете за безработни за най-търсените „професии“ на пазара на труда

Обученията и стажовете за безработни за най-търсените „професии“ на пазара на труда


Бизнесът и синдикатите ще организират обучения и стажове за безработни по ключови компетентности за най-търсените професии на трудовия пазар. Проектите се финансират с европейски средства, ще обхванат близо 7000 безработни с ниска квалификация или без такава от 115 населени места.

Приоритетно в обученията, които ще организират представителните работодателски и синдикални организации, ще участват безработни до 29 г. и над 50-годишна възраст, както и хора с увреждания. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ последователно предоставяне на обучения, стажуване и временна заетост за част от обучените за период най-малко 3 месеца.

Професиите, по които се организират обученията, са за готвачи, хлебари, сладкари, продавач-консултанти, офис-експерти, сътрудници, козметици и професии, за които е преценено, че има недостиг на кадри или няма достатъчно квалифицирани работници. 

Още по темата