Общо 28 проекти в бизнес зоната на Разград

Общо 28 проекти в бизнес зоната на Разград


Заместник-кметът на Община Разград Мирослав Грънчаров е представил пред общински съветници възможности за разширяване на Общинско предприятие „Бизнесзона „Перистър“, съобщиха от БТА.

В зоната могат да бъдат включени, намиращ се в съседство общински терен от 166 дка мери и пасища, както и още две бивши военни поделения с различна собственост – на Министерство на отбраната, на Министерство на земеделието и горите и на Община Разград.
Бизнес зоната е с обща площ 202 188,250 кв.м., създадена е през 2002 г. като част от проект за конверсия на бивши военни бази за подпомага бизнеса в региона. Общо 28 са реализираните проекти върху урегулирани поземлени имоти на територията на бизнес зоната, а инвестициите в тях са на стойност 18 880 000 лева.

Към момента разкритите работни места на територията на бизнес зоната са 480, при пълна натовареност на бизнес зоната ще станат 650. Интересът към бизнес зоната е голям, а капацитетът на зоната е ограничен и вече почти запълнен.
Съветниците ще предложат на кмета Денчо Бояджиев да подготви докладна записка за вземане на решения, свързани с разширението на бизнес зона „Перистър“.

 

Още по темата