Общо 1.178 млрд. евро за областите, засегнати от прехода към неутрална икономика

Общо 1.178 млрд. евро за областите, засегнати от прехода към неутрална икономика


Страната ни ще разполага с 1.178 млрд. евро от Механизма за справедлив преход на ЕК за финансиране на проекти в областите на страната, засегнати от изпълнението на Зелената европейска сделка за намаляване на вредните емисии и прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Към тези средства се предвижда и възможност за допълващо кредитно финансиране на национално ниво за изпълнение на различни мерки.

Това стана ясно след участието на  заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на ОПРР Деница Николова в онлайн дискусията  „Energy Managers’ Forum – Регионални планове за справедлив преход“.

Фондът е ключов инструмент, който гарантира, че преходът към неутрална по отношение на климата икономика се осъществява по справедлив начин в държавите членки на Европейския съюз. Той ще финансира региони на ниво NUTS 3 (области) или части от тях, на база териториални планове за справедлив преход, които ще се одобряват от ЕК и ще са обвързани с националните планове за енергетика и климат. Тези планове ще станат елемент от Оперативна програма „Развитие на регионите 2020-2027 г.“, като отделен приоритет, уточняват от регионалното министерство.

Към момента е възложено изготвянето на три плана за българските области, в които основната промишленост е добив на въглища и производството на електроенергия от тях.  Подготвят се стъпките и за изготвянето на териториални планове за още пет области в страната, съобщи заместник-министър Николова.

Планът за всеки регион ще представя социалните, икономически и екологични предизвикателства и ще показва нуждите от икономическа диверсификация, преквалификация и възстановяване на околната среда при отчитане на спецификите на всяко обследвано място. Изготвянето и прилагането им предвижда активното участие на местните, регионални и национални заинтересовани страни на принципа „отдолу-нагоре“ и ще включват ясни акценти и мерки, водещи до развитие на територията, нейната социална, икономическа и енергийна трансформация.

Териториалните планове ще са основен акцент по отношение на стратегическото планиране на средствата, с които ще разполагаме. „Целта е да дадем възможности за всички територии, които са засегнати, ще намерим и подходящите финансови механизми, с които да стимулираме и бизнеса, за да допринесе и той за постигане на целите“, отбеляза заместник-министър Николова. 

Друга ключова мярка, която МРРБ ще изпълнява, е Националният план за възстановяване и устойчивост с ресурс от над 3 млрд.лв.  за постигане  на  дългосрочна визия и реформа в изпълнението на политики за енергийна ефективност  във всички аспекти – жилищни, обществени и индустриални сгради, подмяна на улично осветление и други.

Тези два важни инструмента ще допринесат значително за провеждането на регионална политика, фокусирана върху територията и нейната специфика, и трансформиране на икономиката в посока нисковъглеродни икономически дейности, опазване на околната среда и приноса на страната ни за зелената сделка.

Още по темата