Общините кроят инвестиционни планове и по време на Ковид-19

Общините кроят инвестиционни планове и по време на Ковид-19


Общините у нас преживяват трудни месеци от началото на годината. С намаляващи приходи в бюджета и необходимост от различни противоепидемиологични мерки за защита на населението от епидемията от коронавирус, всяка една от тях търси възможности за справяне с положението. Но и всяко свиване си има своите граници и в крайна сметка то ще се отрази и върху публичните услуги. 

Кметове от страната настояват правителството да окаже финансова подкрепа и на общините, тъй като те също търпят загуби от Covid-кризата. За първото тримесечие приходите от местните данъци и такси са паднали с 8%, а прогнозите за второто тримесечие са още по-тревожни, каза кметът на Пазарджик Тодор Попов по БНР.

Община Пловдив

е договорила така сериозна отстъпка по кредита на МБАЛ „Св. Мина“. Общинската болница ще плати 24 000 лв. по-малко по кредита си към ОББ, съобщават от общината след срещата на заместник-кмета с ресори  общинска икономика, здравеопазване и екология Илия Кирчев с  представители на ръководството на банката.

МБАЛ „Св. Мина“ е една от болниците, които са определени от Министерството на здравеопазването за прием на пациенти с COVID-19, а в същото време имаше опасност да бъде блокирана дейността й заради задължения по заема й към ОББ, Кредитът е бил просрочен още в края на предишния мандат, през септември миналата година от предишното ръководство.

За да бъде стабилизирана болницата и за да се  разплати с банката, е бил договорен и заложен предварително в бюджета за тази година заем в размер на 270 000 лв, който бе одобрен от Общински съвет преди месец.

Заместник-кметът Кирчев е проведох вече преговори с банката и е постигнал договореност, че ако болницата изплати наведнъж остатъка по кредита си в размер на 264 000 лева, банката ще направи отстъпка от 24 000 лева. Така болницата ще заплати 240 000 лева, колкото е стойността на главниците плюс редовните лихви. След като бе получено писмено уверение от ОББ за тази сделка, Община Пловдив ще  пристъпи към изплащане на сумата и реализирахме тази икономия, уточнява Кирчев. Болницата е обезпечена с всичко необходимо за дейността й, оборудвана е с необходимата техника за лечение на опасния вирус и са осигурени лични предпазни средства да медицинските екипи. В момента в инфекциозното отделение се лекуват 20 пациенти с коронавирус при капацитет от 30 места.

Във връзка с предстоящо инвестиционно проектиране за оформяне на крайречната зона, като естествено продължение на вече съществуващите и естетизирани пространства от двете страни на река Янтра – ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“,

Община Габрово

събира идеи и предложения за продължаване благоустрояването на крайречната зона. Всички те ще бъдат представени и обсъдени в бъдеща публична дискусия, съобщават от общината. Желанието е така да се постигне взаимодействие с експерти от различни сектори, което да допринесе за последващата реализация на проект със съществено въздействие върху градското пространство и качеството на средата.

Реката е била градообразуващ фактор за Габрово. През годините това се е променяло, подобно на много други селища по света, като се е скъсала връзката на града с нея. „Днес я търсим отново и се обръщаме към нея с нов смисъл и по нов начин. Искаме да си отвоюваме реката обратно, така както следваме и признаваме естествената си зависимост от природата и нейното значение“, отбелязват от общината.

С бъдещия проект се цели максимално приобщаване на прилежащите на реката терени чрез подходящи благоустройствени мероприятия за социализация и адаптация на теренните дадености, за създаване на зони – не само за озеленяване, рекреация и спорт, но и за общественообслужващи дейности. Становища, мнения, идеи и препоръки от страна на заинтересованите се приемат до 11 септември, включително. 

 

План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. разработва Община Видин

В изпълнение на Закона за регионалното развитие, на Закона за устройство на територията и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на Европейския съюз, е започнало разработването на План за интегрирано развитие за периода 2021-2027 г. и Общ устройствен план (ОУП) на Община Видин, съобщиха от общината.

При изработване на Общия устройствен план ще се вземат под внимание регионалните фактори като дадености и цели на развитието, представляващи важна част от устройственото планиране на общината. Необходимо е проектът на ОУП да има адекватна взаимовръзка и приемственост с целите и приоритетите, заложени в новия План за интегрирано развитие на Община Видин за периода 2021-2027 година. 
Анкетното проучване се прави, за да се установят конкретните нужди, мнения и препоръки на местната общност във връзка с формулирането на визия, цели и приоритети за развитие на общината. 

Всеки, който желае, може да попълни анкетите със своите предложения най-късно до 6 септември, съобщават от общината. 

Община Видин е в северозападната част на България, в близост до границата със Сърбия и граничи чрез река Дунав с Румъния. През 2013 г. бе изграден вторият мост в българския участък на реката при Видин-Калафат.

Общината заема площ от 501 кв. километра. Населението й е 54 737 жители в 34 населени места.

През общината преминават два европейски транспортни коридора: № 4 –Дрезден /Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща–Арад–Букурещ–Констанца/ Крайова-София-Солун /Пловдив-Истанбул/ и № 7 – река Дунав. 

Железопътната линия Видин–София е една от най-старите в България, като експлоатацията на Гара Видин е започнала през 1923 година. 

Основна водна артерия е река Дунав. За регулация и акумулация на пролетния отток са изградени два язовира – “Божурица”, “Бела Рада” и на р. Видбол. В участъка Видин-Сланотрън-Кошава има находище на високо минерализирани термални води. 

На територията на общината се намира единственото гипсово находище в България.

Още по темата