Обезщетението за смърт на полицай 3 пъти по-малко от това на военен

Обезщетението за смърт на полицай 3 пъти по-малко от това на военен

Защитават курсантите на МВР за 9 стотинки годишноВойниците с по-евтина застраховка от цивилните служители в армията
Обезщетението, което получават близките на загинал полицай вследствие на изпълнение на служебните си задължения, е 3 пъти по-ниско в сравнение с това на военен. Това става ясно от обществените поръчки от Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи за застраховките на служителите на ведомствата, показа справка на „Монитор“.
Поводът за проверката е катастрофата с разбилия се МиГ-29 в Черно море. Изтребителят на военновъздушните ни сили бе пилотиран от майор Валентин Терзиев, който бе посмъртно повишен в чин подполковник. От справката става явно, че
на вдовицата на Валентин Терзиев ще бъде
изплатена скромната сума от 30 000 лв.
Със застраховка „Злополука“ защитават 36 114 военнослужещи и цивилни служители на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия през периода 2021-2024г. за 648 000 лв. с ДДС. В тях влизат както униформени, така и цивилни, като сумите за тяхното подсигуряване се различават. Общият брой на военнослужещите е 24 978, като те ще се застраховат за 432 000 лв. с ДДС. Това означава, че за една година един служител на военното ведомство бива застрахован за около 3,60 лв. без ДДС. Волнонаемните цивилни служители пък са 11 136, като за тях МО ще плати 180 000лв. с ДДС, или 216 000 лв. без ДДС – по 4,04 лева на лице.
Застрахователят изплаща
обезщетения в зависимост от риска
При смърт вследствие на злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения на наследниците на всяко застраховано лице обезщетението е в размера на застрахователната сума – 30 000 лева.
При трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука, настъпила при или по повод изпълнение на служебните задължения застрахователното обезщетение е процент, равен на загубената работоспособност в съответствие с Решение на Централна военномедицинска комисия към Научно приложен център по военномедицинска експертиза, авиационна и морска единица, изчислен на база застрахователната сума 30 000 лева.
При полицаите има различна, но аналогична застраховка в сравнение с тази на военните. Справка в дирекция „Обществени поръчки“ в сайта на Министерството на вътрешните работи показва, че полицаи и курсанти на Академията на МВР са подсигурени с групова рискова застраховка „Живот“, която покрива смърт при изпълнение на служебните задължения, както и злополуки, възникнали във връзка с работата им. Обществената поръчка обхваща 5-годишен период – от 2019 до 2024 година. Посочва се, че общият размер на полицата е 867 431 лв., а застрахованите лица – 50 300. От тях 549 са курсанти, а останалите са полицаи, пожарникари, жандармеристи и т.н. За една година и за един служител от личния състав на МВР
ведомството плаща 3,48 лв. без ДДС
а за курсантите в школата на министерството – 0,09 лв. отново без включен налог.
Застрахователят и тук изплаща различни обезщетения в зависимост от риска, но и в зависимост от това дали лицето е служител, или обучаващ се. Груповата рискова застраховка „Живот“ на личния състав на МВР обхваща смърт на застрахования, настъпила при или по повод изпълнение на служебния дълг, като
обезщетението възлиза на 12 хил. лв.
При смърт от каквото и да е друго естество сумата е 700 лв.
При трайна загуба на работоспособност от злополука при изпълнение на служебни задължения е такъв процент от 2 хил. лв., какъвто е процентът на загубената работоспособност. При трайна загуба при други случаи пък се пресмята като процент от 500 лв. в зависимост от размера на загубената работоспособност.
Обезщетенията при смърт на курсант при изпълнение на служебните си задължения възлиза на размер от 6 хил. лв., а при трайна загуба на работоспособност в такива случаи – процент от 1000 лв., в зависимост от процента на загуба на работоспособността.
При смърт, настъпила вследствие или по време на изпълнение на служебните задължения, освен обезщетение от застраховката се изплаща и допълнително такова в зависимост от прослужения стаж на служителя. Близките на военнослужещия или на служителя на МВР
имат право на еднократно парично обезщетение
в размер на толкова брутни месечни възнаграждения, колкото прослужени години има, но не повече от 20.
Армията е подсигуренa и със застраховка „Гражданска отговорност”, която включва 6292 лица, в т. ч. 4648 военнослужещи и 1644 цивилни служители. Тя е на стойност 54 000 лв. с ДДС. При инцидент по време на изпълнение на служебни задължения застрахователят ще трябва да изплати до 300 000лв. за причинени имуществени или неимуществени вреди на трети лица.
Шест от служителите на военното ведомство се застраховат с „Професионална отговорност“, която всъщност е за топографите на Министерството на отбраната. Тя е на стойност 900 лв. без ДДС или 1080 лв. с ДДС. Като за тези пари застрахователят ще плаща 30 000 лв. за имуществени или неимуществени щети.
Военните застраховат срещу 10 800 лв. с ДДС и геодезическите си инструменти срещу материални загуби, повреди и разноски, възникнали от следните събития: пожар, падане и поразяване от летателни обекти и боеприпаси, кражба чрез взлом, вандализъм, експлозия, увреждане по време на транспортиране. Различните инструменти са застраховани за различни суми.
Най- евтиният инструмент е застрахован за 1112 лв., а най-скъпия за 88 740лв.
От Министерството на вътрешните работи пък правят и застраховки за командировки в чужбина. Последната е реализирана чрез обществена поръчка, която обхваща 3-годишен период от 2019 година. Защитата „Злополука и медицински разходи при пътуване в чужбина с осигурен асистанс“ се разделя по два признака в зависимост от дължината на престоя извън страната – краткосрочно или дългосрочно командировани. При първия случай се предвижда застраховани да са общо около 5880 лица годишно. Разходите за това възлизат на 520 000 лв. без ДДС. При застраховката на служителите на МВР и придружаващите членове на семействата им дългосрочно командировани съгласно Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат сумата, която е заплатена от вътрешното ведомство е 21 600 лв. и е предназначена за около двама човека годишно.
МВР застрахова и моторните си превозни средства, инженерна и плавателна техника, както и такава, получена за временно ползване от вътрешното министерство и допълнителното оборудване към тях.
Последните обществени поръчки за това обаче не са публикувани на сайта на ведомството – най-новите, които са оповестени, са от 2015 г. Армията също е застраховала превозните си средства. МО плаща 1 437 647,06 лв. без ДДС или 1 725 176 с ДДС за „Гражданска отговорност“ и „Злополука на местата в МПС“. 10 877 пътни превозни средства се застраховат с „Гражданска отговорност”, а пък 8485 моторни превозни средства със застраховката „Злополука на местата в МПС”, сочат данните от справката./Монитор.БГ

Още по темата