Изслушване на министъра на финансите относно изпълнението на

Изслушване на министъра на финансите относно изпълнението на


Редовното пленарно заседание на Народното събрание ще започне в 9 часа. В проекта за програма, която предстои да бъде гласувана, има осем точки.
Предвидено е изслушване на министър-председателя Бойко Борисов на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно: 1. Мерките и действията, предвидени в Националния план за възстановяване и устойчивост по Механизма за възстановяване и устойчивост, създаден с Регламент (ЕС) 2021/241; 2. Представянето на плана по т. 1 на Европейската комисия за оценка,в срок до 30 април 2021 г.; 3. Последиците за Република България от непредставянето на плана по т. 1 в срока по т. 2 и поемането на съответната отговорност (Вносители: Мая Манолова и група народни представители, 15.4.2021 г.).

В предварителния дневен ред са и точките за изслуване на министъра на финансите Кирил Ананиев на основание чл. 113 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, относно:

-изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. и равнището и структурата на фискалния резерв към 31 март 2021 г. (Вносител: Корнелия Нинова, 15.4.2021 г.) – продължение.

-както и по следните въпроси, засягащи държавните и обществени интереси: Какви са касовите наличности в държавния бюджет и как се планира тяхното развитие до края на годината (Вносител: Христо Иванов, 15.4.2021 г.).

Депутатите ще обсъдят и проект на решение за отмяна на Великденската ваканция на Народното събрание за 2021 г. (Вносители: Христо Дочев и група народни представители, 20.4.2021 г.) – точка първа за четвъртък, 22 април.

Народните представители ще гласуват проект на решение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г., изм., бр. 34 от 2018 г., доп., бр. 95 от 2020 г.) (Вносител: Временната комисия за изработване на проект на Правилник за организацията и дейността на Народното събрание и за промени в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн., ДВ, бр. 35 от 2017 г., изм., бр. 34 от 2018 г., доп., бр. 95 от 2020 г.) – точка втора за четвъртък, 22 април.

Предвижда се и първо гласуване на Законопроекти за изменение и допълнение на Изборния кодекс (Вносители: Христо Иванов и група народни представители, 15.4.2021 г.; Ива Митева и група народни представители, 15.4.2021 г.; Мая Манолова и група народни представители, 16.4.2021 г.; Христо Иванов, Антоанета Цонева и Ивайло Мирчев, 16.4.2021 г.; Десислава Атанасова и група народни представители, 19.4.2021 г.; Николай Хаджигенов и група народни представители, 19.4.2021 г.) – точка първа за петък, 23 април.

Първо гласуване ще има на законопроект за изменение на Закона за политическите партии (Вносители: Ива Митева и група народни представители, 15.4.2021 г.) – точка втора за петък, 23 април.

В дневния ред е предвиден и редовния петъчен парламентарен контрол.

Още по темата