Отсрочваме заеми онлайн и по телефона

Отсрочваме заеми онлайн и по телефона

Желаещите да получат отсрочка по свой кредит може да кандидатстват за мярката и от дома. За да улеснят клиентите си, банките предлагат варианти за онлайн кандидатстване чрез интернет банкиране или мобилно приложение, показа проверка на „Монитор”.
Миналата седмица стана ясно, че кредитната ваканция е удължена до края на март 2021 г. Дотогава търговските банки ще имат време да разглеждат и одобряват искания за отсрочка, а клиентите ще могат да подават документи до 23 март 2021 г.
Изискванията остават същите, като се запазва условието кандидатът да е редовен платец по старите си задължения и да няма просрочие над 90 дни по предишни суми, считано от 1 март 2020 г., както и от датата на подаване на искането. За да помогнат на потребителите, все повече банки въвеждат начини за кандидатстване от разстояние по мярката.
Задачата на кредитополучателя е да попълни онлайн формуляр, който да изпрати на конкретната търговска банка. След това служител на финансовата институция ще се свърже с него, за да продължи процеса по кандидатстване. Друг вариант е директно обаждане към финансовата институция на специално отворени за целта телефонни линии. В съответствие с препоръките на Европейския банков орган (ЕБО) относно въвеждането на банков мораториум банките може да предложат и друг вариант за отсрочка. Затова и някои от тях напомнят на сайта си, че тези, които имат нужда от различно решение от предложените в мораториума механизми, може отново да потърсят съдействие от банката и съответно да се договорят.
След изтичане на периода на отсрочване дължимите суми продължават да се погасяват според уговорения нов погасителен план. В този план дължимите и непогасените по време на гратисния период лихви и такси се разсрочват. В една от офертите на банките у нас това разсрочване може да е за период от максимум 12 месеца за потребителски и до 60 месеца за ипотечни кредити. Предимствата на онлайн отсрочването е, че потребителят си спестява разходи като време или гориво, за да отиде до филиал на дадена банка. Освен това така се спестяват и банкови такси за обслужване на гише, които се повишиха през последните месеци.
Най-скорошните данни на Българската народна банка (БНБ) сочат, че към момента граждани и бизнес са отсрочили заеми за над 9 млрд. лв. Възможност за забавени плащания са получили над 14 хил. предприятия и повече от 93 хил. домакинства./Вестник Монитор

Още по темата