Нова наредба предвижда етикетиране на всички неопаковани

Нова наредба предвижда етикетиране на всички неопаковани


Всички неопаковани храни, които стигат до клиентите, трябва да бъдат етикетирани. Това предвижда одобрена от правителството наредба за предоставянето на информация на потребителите за храните. 

Изискванията важат при директна продажба на неопаковани храни и на такива, които се предлагат от заведенията за обществено хранене, където продуктите не са предварително опаковани. Върху етикетите трябва да бъде посочено наименованието на продукта, срока на годност и информация за бизнес-оператора, който предлага храната на пазара. 

Според наредбата, информация за съдържанието трябва да се поставя в близост до храната, на мястото на предлагането й в търговските обекти. 

За съдържанието на храни, които са предварително опаковани и се доставят от заведения за обществено хранене, клиентът ще бъде информиран при получаване на храната. 

За съдържанието на храни в заведения за обществено хранене потребителят може да поиска информация на място. 

Освен това етикетите трябва да бъдат с маркировка за партидата, към която принадлежи храната. 

Това ще позволи рискови за здравето продукти да бъдат проследени по-лесно.

Още по темата