Правната комисия реши: Намалява се състава на ЦИК, назначава се с указ на президента

Правната комисия реши: Намалява се състава на ЦИК, назначава се с указ на президента

ЦИК ще се състои от 15 члена, вместо досегашните 20, включително председател, заместник-председатели и секретар, които се предлагат от парламентарно представените партии и коалиции. Това решиха депутатите от правната комисия в НС на второ четене.
Комисията ще се назначава с указ на президента след публични консултации и процедура, определени от президента, по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Прие се, че ако някоя формация няма представителност в Народното събрание, то тя няма и да участва в ЦИК.
Избирателните секции извън страната се образуват при наличие на не по-малко от 40 избиратели, подали заявление при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз.
Избирателните секции извън страната се образуват и в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден; при избори за членове на Европейския парламент от Република България такива секции се образуват само в държави – членки на Европейския съюз.
Депутатите приеха видеонаблюдението на преброяването на гласовете в секционните избирателни комисии. При е се машините да се съхраняват по ред и условия, определени с решение на Министерски съвет.
Заявленията за вот по настоящ адрес ще се пращат не дадената община, а директно на ГРАО, като това ще може да бъде и електронно, без да се изисква е-подпис.
По време на дебатите председателят на Народното събрание Ива Митева предложи пълен одит на избирателните списъци./Монитор.БГ

Още по темата