Блокирането на новия борд на „Напоителни системи“ носи само

Блокирането на новия борд на „Напоителни системи“ носи само


„Не е ясно какъв ефект се търси от г-жа Динева с непрекъснатите действия за спиране на регистърното производство по вписване на новия съвет на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД и съответно това на изпълнителния директор на дружеството.“ Това коментира министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на работно посещение в „Напоителни системи“ ЕАД-клон Бургас. По думите му, прекият ефект от всичко това е един единствен – блокиране на дейността на дружеството. Той, за съжаление, води до загуби в особено големи размери за държавата.

Едноличен собственик на капитала на „Напоителни системи“ ЕАД е държавата. Министърът на земеделието, храните и горите упражнява правата на държавата.  „Овластяването на член на органа на управление на търговско дружество може да бъде оттеглено от едноличния собственик на капитала на дружеството, като аз съм упражнил това право. То, само по себе си, е базирано на мотиви, които многократно обявих публично“, уточни земеделският министър.

До момента са подадени пет заявления за вписване в търговския регистър на новото ръководство. По четири от тях вече има актове за спиране на регистърното производство. „Всеки има право да потърси своите права, но казусът е за прекратяване на отношения по договор за управление“, добави още проф. Бозуков.

„Практиката показва, че едно исково производство има продължителност между 2-3 години. Означава ли това, че регистърното производство трябва да бъде спряно през целия този период? И какви биха били последиците за държавата?“, коментира министърът.

 

Още по темата