Добивът на суровини в миннодобивния бранш расте

Добивът на суровини в миннодобивния бранш расте


Днес минната общност в България отбеляза своя професионален празник – Деня на миньора.

Страната ни заема водещо място по добив на мед, злато и лигнитни въглища в Европа. Това отбелязва председателят на Българската минно-геоложка камара Николай Вълканов в своя обзорен доклад за състоянието на бранша през миналата година

Основните суровини, които се добиват в България са лигнитни въглища, оловно-цинкови, медни и полиметални руди, гипс, варовик, бентонит, каолин, кварцови пясъци, огнеупорни глини и мрамор. 

Въпреки спада на цените на металите през миналата година браншът отчете ръст в добива като той достигна близо 110 млн. тона. Стойността на произведената продукция също нарасна до 2.86 млрд. лева. Браншът отчита близо 2.5 пъти по-висока производителност в сравнение със средната за индустрията в страната. Най-голям дял има рудодобивът, който расте с 3% на годишна база. При инертните материали също има ръст. 

При въгледобива и при добива на обаче има спад. 

Пряко заетите в отрасъла са 21 000 човека, а чрез свързаните производства и услуги броят им достига  120 000. Заплащането в сектора си остава сред най-високите в страната – на четвърто място е сред останалите икономически сектори, и през миналата година като средната годишна работна заплата е достигнала 1800 лева, отбелязват от камарата.

Българска минно-геоложка камара е учредена през 1991 година. Днес в нея членуват 116 компании, които осигуряват над 90% от промишленото производство в отрасъла и висока представителност в осем подотрасли: геология, добив на нефт и газ, въгледобив, рудодобив, индустриални минерали, скално-облицовъчни материали, инертни и строителни материали, логистика. Камарата е член на КРИБ, БСК, Евромин, Еврокол и активно участва в Българска мрежа на Глобалния договор на ООН. 

 

За Деня на миньора

Денят на Св. Иван Рилски – професионален празник на миньорите, геолозите и работниците от минерално-суровинната индустрия. Преди повече от 100 години, по предложение на пернишките миньори, цар Фердинанд издава указ, с който определя 18 август – Деня на успението на Св. Иван Рилски, за ден за честване на професията на миньора. Празникът е възстановен през 1994 г. с постановление на Министерския съвет.

Свети Иван Рилски не случайно е избран за патрон на миньорите. В житието му е описано, че подслон му дават семейство рудари и го спасяват от разбойници. Този светец притежава характерните черти на професията на миньора: твърдост, воля, състрадание и човеколюбие.

Още по темата