Бизнесът иска бързи компенсации в случай на локдаун

Бизнесът иска бързи компенсации в случай на локдаун


Бизнесът настоява да бъде създадена Национална програма за подпомагане на българския бизнес, засегнат от ограничителните мерки. Чрез тази програма бизнесът ще има възможност за бързо получаване на компенсации за сметка на държавата по време на локдауна, обясняват от Българската стопанска камара в свое писмо, адресирано към икономическия и финансов министър.

Ето и целия текст на писмото:

На брифинг на Националния оперативен щаб днес, 23.11.2020 г., министърът на здравеопазването оповести нови ограничителни мерки, влизащи в сила на 27.11.2020 г., в т.ч. преустановяване на различни колективни дейности, като семинари, конгреси, преустановяване работата на ресторантите, както и на всички нехранителни магазини, провеждане на вътрешни и външни екскурзии, и т.н.

Българският бизнес разбира необходимостта от предприемане на ограничителни мерки, насочени към запазване на живота и здравето на хората. За разлика от другите европейски държави, които наложиха сходни ограничения през последните седмици, обръщаме внимание, че заедно с ограничителните мерки бяха представени и мащабни икономически мерки, за периода на т. нар. локдаун.

Така например, в Австрия компаниите, засегнати от затварянето, могат да кандидатстват за до 80% от оборота им за същия период на предходната година. Подобна мярка е договорена и в Дания, където малките и средни предприятия, чийто оборот е спаднал с 30% като последица от Ковид-19, могат да получат компенсация до 90% от оборота си, а големите – до 70%. Компании, които са били принудени да затворят заради Ковид-19 – в т.ч. нощни клубове, организатори на събития и др., които са де факто затворени, могат да кандидатстват за компенсации в размер на  100% от загубения си оборот. В Унгария държавата ще възстанови 80% от стойността на резервациите в туристическия сектор, направени в рамките на 1 месец преди 8 ноември т.г.

Разбирайки, че нашите възможности са ограничени, настояваме за обособяване на Национална програма за подпомагане на българския бизнес, засегнат от ограничителните мерки, предоставяща възможност за бързо получаване на компенсации за сметка на държавата. Една от мерките, които следва да бъдат обхвати от Националната програма, би могла да бъде подкрепа за непокрити фиксирани разходи на дружествата.

Мярката е част от Временната рамка на ЕК за държавните помощи, изменена и удължена на 13.10.2020 г:

„Подкрепа за непокрити фиксирани разходи на дружествата

С днешното изменение се въвежда и нова мярка, за да се даде възможност на държавите членки да подкрепят дружествата, изправени пред спад на оборота си от най-малко 30 % през допустимия период в сравнение със същия период на 2019 г. поради пандемията от коронавирус. Чрез подкрепата ще се поемат част от фиксираните разходи на бенефициерите, които не са покрити от техните приходи, в максимален размер от 3 милиона евро на предприятие. Подпомагането на тези предприятия чрез временно поемане на част от разходите им има за цел да се предотврати влошаването на техния капитал, да се поддържа стопанската им дейност и да им се предостави стабилна основа за възстановяване. Това позволява по-целенасочена помощ за предприятия, които очевидно се нуждаят от нея.“

Независимо от усилията на Министерство на икономиката, 8 месеца след избухване на пандемията и обявяване на извънредно положение в България, все още голяма част от безвъмездните средства не са достигнали до бизнеса. Причината е, че средствата се разходват чрез оперативните програми, което е придружено с редица административни процедури. Както многократно сме подчертавали през изминалите месеци, най-важното на подкрепата в настоящата криза е не толкова нейния размер, колкото навременното й предоставяне!

Екипът на Българската стопанска камара е на разположение да участва с предложения при разписване на конкретни икономически мерки.

Още по темата