Организаторите на хазартни игри: Законопроектът на Симеонов ще доведе до бум на нелегалните залози

Организаторите на хазартни игри: Законопроектът на Симеонов ще доведе до бум на нелегалните залози

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за хазарта, който Валери Симеонов предлага, не бива да бъде приеман, поради множеството вредни последици, които биха настъпили от него, заявиха в позиция от „Сдружение на организаторите на хазартни игри и дейности в България“.
Според тях сигурна негативна последица от този законопроект ще бъдат възникване и развитие на нелегален хазарт, който в момента на практика не съществува в страната.
Ето и цялата позиция на СОХИДБ:
Свидетели сме на поредица от изявления на народния представител Валери Симеонов, насочени към уронване престижа на игралната индустрия в България.
Многократно народният представител Валери Симеонов си позволява да прави публични изявления и опити за негативни внушения, пряко насочени срещу хазартния сектор. Недоумение буди признанието за водена лична битка на депутата срещу хазарта, макар последният да е законен, стриктно регулиран бизнес, който има немалък принос за държавния бюджет и да осигурява заетост на десетки хиляди българи.
Категорично не сме съгласни Българското народно събрание да е място, от което да се водят лични битки срещу който да е легален сектор на българската икономика. В изявленията си г-н Симеонов определя хазарта като „проказа“, което и несъвместимо с позицията, която заема и подобни определения за цял един бранш от икономиката ни са недопустими.
В медийните си изяви г-н Симеонов си позволява да говори за пандемия „хазартна зависимост“, без това твърдение да е подкрепено с каквито и да е доказателства за съществуването на това явление в страната ни, какъв е процентът на „зависимите“, в какво се изразява тази „зависимост“.
Внесеният от г-н Симеонов Законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта с вх. No 054-01-50/04.06.2020 г. е продължение на войната му срещу този стопански отрасъл. Категоричното становище на СОХИДБ е, че законопроектът не следва да бъде приеман поради множеството вредни последици, които биха настъпили от него.
Сигурна негативна последица от този законопроект ще бъдат възникване и развитие на нелегален хазарт, който в момента на практика не съществува в страната. Неминуемо ограничаването на възможностите за развлечение ще доведе до бум на нелегалните залози под различна форма и всички вредни последици от това.
Законопроектът е дискриминационен, като нарушава принципа на свободната стопанска инициатива и свободния пазар, лишава стопанските субекти от една част от страната от възможност да създават и развиват бизнес и създава неравнопоставеност.
Прокламираната в законопроекта цел за ограничаване на хазартната зависимост няма да бъде постигната с предвидените в законопроекта мерки. Реализирането и изисква сериозен дебат, в който участие да вземат представителите на сектора и специалисти по темата.
Никога от страна на сектора не е подценяван въпросът с отговорното залагане и принципна позиция на бранша е, че предлага услуга, която да забавлява и да носи удоволствие, като крайностите са неприемливи и ние полагаме усилия за тяхното ограничаване.
Пряка последица от приемането на закона ще бъде затварянето над 600 обекта за организиране на хазартни игри, като техния персонал ще бъде освободен и принуден да се регистрира на трудовата борса.
Сериозен ще бъде негативния ефект за бюджета на страната, като ще се загубят приходи от корпоративен данък, ДДС, осигуровки и вноски за социално отговорно поведение в размер на над 360 млн. лева. В тази сума не се включват обезщетенията за безработица, които трябва да бъдат изплащани на изгубилите работата си работници и служители.
Това ще доведе и до спад в производството и търговията с игрално оборудване – сектор в който български компании са едни от световните лидери. Хиляди висококвалифицирани млади инженери, компютърни специалисти и математици са заети в производството понастоящем, като при приемане на планираните промени ще останат без работа. В
СОХИДБ намира Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за хазарта вх. No 054 – 01 – 51/05.06.2020 г. внесен от депутатите от ПГ на ГЕРБ за приемлив, действително отстраняват някои недостатъци в досегашната уредба. Този законопроект регламентира някои неуредени въпроси, като намираме, че той действително е ход в правилната посока по отношение на постигането на заложената цел – защита на уязвими лица от пристрастяване към хазарта.
Налице са някои неясни моменти, които се надяваме да бъдат изяснени, като се вземат предвид и становищата на представителите на бранша.
СОХИДБ изготвя становища и по двата законопроекта, които ще бъдат представени на народните представители своевременно./Новинтие БГ

Още по темата