Заповед на здравния министър: Ново разхлабване на мерките през април

Заповед на здравния министър: Ново разхлабване на мерките през април

Здравният министър проф. Костадин Ангелов издаде заповед за противоепидемични мерки в страната от 12 до 30 април.
В нея е описано от кога учениците се връщат в класните стаи, както и кои противоепидемични мерки отпадат поетапно през месец април.
От 12 април се допускат посещенията в заведенията за хранене и развлечения. Те ще работят при използване на не повече от 50% от капацитета им и с ограничено работно време между 6.00 и 23.00 часа.
От 29 април отварят дискотеки, бар-клубове, пиано барове, бар-вариете и нощни барове. Те също ще работят на не повече от 50% от капацитета им.
От 16 април са разрешени посещенията вигралните зали и казина при използване на не повече от 50% от капацитета им.
От 16 април отпадат и ограниченията за работа на обектите, разположени в търговските центрове.
От 12 април се допуска провеждането на културни и развлекателни мероприятия (фестивали, кина, театри, циркови представления, сценични прояви, концерти, музеи, галерии, библиотеки, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство).
Те ще работят при използване на не повече от 30% от капацитета на помещенията и спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м. Задължително ще е и носенето на защитни маски за лице и използване само на седящи места (за концерти, фестивали, театри, циркови представления и други сценични прояви).
Възобновява се присъственият учебен процес за: 
– учениците от 1-ви до 4-ти клас и задължителните групи за предучилищно образование;– учениците, които се обучават в специалните училища за ученици със сензорни увреждания;– учениците от 5-ти до 12-ти клас, обучавани в слети паралелки и в паралелки, които са единствени в съответния клас на училището;– учениците от 5-ти до 12-ти клас, при спазване на следния график:
От 12 до 23 април присъствено ще се обучават учениците от 7, 8 и 10 клас.
От 26 до 29 април присъствено ще се обучават учениците от 5, 9 и 12 клас.
Допуска се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда, за деца до 4-ти клас.
Във висшите училища се допуска провеждането на практически занятия, обучения и изпити по практика на студенти, специализанти и докторанти. Възобновяват се семестриалните изпити с практическа част, които не могат да бъдат проведени в електронна среда. Ще се провеждат и държавни изпити и защити на дипломни работи.
Със същата заповед здравният министър нарежда собствениците на търговски обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, да създадат организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
Заповедта е публикувана на страницата на Министерството на здравеопазването. /Dariknews.bg

Още по темата