Вижте какви решения взеха старейшините на сесия в Калояново/ВИДЕО/

Вижте какви решения взеха старейшините на сесия в Калояново/ВИДЕО/

Редовна сесия на ОбС Калояново се проведе в последния работен ден на миналата седмица. От 17 общински съветника присъстваха 15. Докладчици по внесените докладни бяха кметът на общината Георги Георгиев и единият от заместниците му-Веселин Бонов. Беше приет годишен план за развитие на социалните услуги в община Калояново за 2021 година, отчета на Местната комисия за противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, беше приет и отчет за състоянието на общинската собственост за миналата година.
Старейшините решиха още да освободят от такси и наеми наемателите на общински обекти, които в момента не функционират заради забраните във връзка с коронавируса.
Накрая кметът и другият му заместник-Пламен Николов, отговаряха на питания на съветниците. Вижте….

Още по темата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *