Военните ни пилоти, обучаващи се на Ф-16, са осигурени с годишен доход над средния за САЩ

Военните ни пилоти, обучаващи се на Ф-16, са осигурени с годишен доход над средния за САЩ


Министерството на отбраната се е погрижило да осигури всички необходими условия за психологическия комфорт и нормална семейна среда на обучаемите български пилоти в САЩ, за да могат те изцяло да се фокусират върху усвояването на самолета Ф-16. Това посочват от военното ведомство. Прессъобщението е по повод зачестили публични спекулации и неверни внушения относно условията, при които са командировани българските пилоти за обучение в САЩ.

Пилотите – един майор и трима капитани – са командировани при условията на Наредбата за дългосрочни командировки в чужбина, посочват от МО, като уточняват, че в зависимост от званието дневните командировъчни са 63 долара на ден /за капитан/ и 72 долара /за майор/. По този начин се формират 1890 долара месечно за капитан и 2160 долара – за майор.

В случай, че съпругата на военнослужещия реши да го придружи в САЩ, тогава МО заплаща на военнослужещия още 432 долара на месец. Ако военнослужещият реши децата му да бъдат с него в САЩ, министерството заплаща на военнослужещия по 216 долара месечно за всяко дете.

Всеки месец тричленно семейство на един майор би разполагало, освен със заплатата на военнослужещия, с 2808 долара командировъчни средства. За покриване на квартирни разходи един майор може да разполага с до 2376 долара, а капитан – с до 2079 долара месечно. Отделно от тези суми на годишна база всеки офицер и членовете на неговото семейство получават по 1674 долара за сключване на годишни медицински застраховки.

Отделно от това, министерството заплаща до 4050 долара от годишната учебна такса за всяко дете на военнослужещ, обучаващо се в американско училище. От ведомството посочват и че заплащат двупосочно самолетните билети на офицерите и придружаващите ги членове на техните семейства, включително и вътрешните самолетни билети при преместване от едно място за обучение в друго място за обучение.

Само годишните командировъчни средства за двучленно семейство, на майор и неговата съпруга, възлизат на 63 792 долара, което превишава средния годишен доход на глава от населението в САЩ (който по официални данни за 2018 г. е 54 579 долара). Отделно от тази сума от 63 792 долара, командированите български пилоти продължават да получават пълния размер на своето месечно възнаграждение през цялото време на обучението си в САЩ, допълват от военното министерство.

Още по темата