Внимание: Пръскат срещу насекоми в Карлово, пазете пчелите

Внимание: Пръскат срещу насекоми в Карлово, пазете пчелите

В изпълнение на чл.8, ал.2 от НАРЕДБА №13/26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,
УВЕДОМЯВА жителите на община Карлово, че на 29.07.2020 година /сряда/ ще бъде извършена дезинсекция /против комари/ на зелените площи на територията на град Карлово с препарат “БИОТЕК ЕК”, включен в Регистъра на Министерство на здравеопазването за разрешените биоцидни препарати.
Третирането ще се извърши в интервала от 21:00 ч. до 24:00 ч., съгласно горецитираната Наредба.
До всеки обработен обект ще бъдат поставени указателни надписи с текст: “Внимание! Пръскано е с “БИОТЕК ЕК”!” и отбелязани дата на обработка и карантинният период.

Още по темата