Стари проблеми и нови радости нищиха на сесията на ОбС Карлово/ВИДЕО/

Стари проблеми и нови радости нищиха на сесията на ОбС Карлово/ВИДЕО/

На редовна сесия на Общински съвет – Карлово днес бяха взети няколко важни решения, засягащи финансирането на населените места в общината – средствата, които не са били усвоени по параграф „културен календар“ да бъдат прехвърлени по други параграфи, за да могат да бъдат използвани за нуждите на кметствата.
Докладната по този въпрос беше изчетена от кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов, който лично беше поел ангажимент за преразпределяне на парите.
„Средствата са различни, в зависимост от това кой колко е използвал.
Има някои кметства, които увеличават дейността си за материали с 1200 лв., други с 2400 лв. Всичко това е в рамките на сумите, които са гласувани за кметствата по културния календар и не са били използвани поради ограниченията, които наложи ковид пандемията“, посочи кметът Кабаиванов.
Втората докладна се отнасяше за поръчване на строителни материали, които да се използват в землището на село Дъбене. Искане за поръчката на тези материали е била изпратена до министерство на енергетиката и министър Теменужка Петкова. Докладната беше изчетена от председателят на ОбС – Карлово Доньо Тодоров.Категорично е отказано проучването и добиването на строителни материали върху описания терен.
„От 2015 година не е настъпила промяна в състоянието на обектите, публична общинска собственост, пречиствателни станции за отпадъчни води, център за разделно събиране на отпадъци и терен със значение на депо за строителни отпадъци“, каза председателят пред своите колеги парламентьори.
Третата точка от дневния ред се отнасяше до общото събрание на ВиК дружество, което ще се проведе на 16.11.2020 г. На събранието ще се разглежда препоръчителните размери на вноската на държавата в бюджета на асоциацията.
По време на заседанието парична сума от колегите си и поздравления получи общинският съветник Бочо Бочев, който преди няколко дни стана баща за втори път.

Още по темата