Прокуратурата прати проверки за недостига на лекарства

Прокуратурата прати проверки за недостига на лекарства

Върховна административна прокуратура (ВАП) сезира министъра на здравеопазването, изпълнителния директор на Изпълнителната агенция за лекарствата (ИАЛ) и директора на Националната агенция по приходите (НАП) да организират и осъществят проверки за наличието на недостиг на медикаментите в болничните заведения и аптеките в страната.
Във ВАП е образувана преписка по информация в медиите, в която се твърди, че в аптеките има сериозен недостиг на определени лекарства. Проверките трябва да установят има ли недостиг на медикаменти в болничните заведения и аптеките в страната и ако това е така, дали това се дължи на задържането им от притежателите на разрешение за употреба, на производителите, вносителите, търговците на едро с лекарствени продукти и активни вещества, на посредниците в областта на лекарствените продукти, на аптеките и дрогериите, след което да се предприемат конкретни мерки.
Трябва да бъде установено и дали има засилен износ в чужбина на жизненоважни за системата медикаменти. „Ако такъв е налице, Министерство на здравеопазването (МЗ) да предприеме незабавни мерки, с оглед минимализиране, респективно компенсиране недостига на медикаменти в болничните заведения и аптеките в страната“, пишат от ВАП.
От МЗ във ВАП са получени данни за дружества, притежатели на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти, които е възможно да осъществяват подобни действия. Съдействие за целите на проверката по тази линия за идентифицирането на дружествата следва да бъде осигурено от НАП. Доклад с обобщена информация от проверките трябва да бъде изпратен във ВАП в най-кратък срок./Вестник Монитор

Още по темата