СДС: Избори за Велико Народно събрание и нова Конституция са решението на политическата криза

СДС: Избори за Велико Народно събрание и нова Конституция са решението на политическата криза


„Точно 29 години след приемането на Конституцията на Република България (12 юли 1991 г.), от СДС за пореден път настояваме за нейната промяна, за да отговори на новите обществено-политически реалности и очакванията на българите“, гласи позиция на партията.

Според СДС днес моментът е назрял повече от всякога. А въпреки безспорните външнополитически успехи на България, постигнати от десните правителства – членството в НАТО и ЕС и приемането ни в чакалнята на еврозоната, вътрешнополитическото напрежение и противопоставяне няма да доведат до нищо добро.

„Очевидно е, че гражданите искат промяна на модела на управление, независимо кой стои начело на държавата.

Очевидно е, че заявилите се за алтернатива БСП, нейните производни, Манолова и представящи се за десни формации, не могат да бъдат такава. Очевидно е, че едни нови избори за обикновено народно събрание ще възпроизведат сегашния модел със същите играчи, а гражданите ще получат още повече от същото. Очевидно е, че е време почтените и активни българи, които не са част от партии, да получат възможност да участват реално в промяна на политическия модел, а това може да стане като бъдат избрани мажоритарно във ВНС, за да имат думата при промяна на Конституцията.

СДС от дълги години настоява за такава промяна и сме убедени, че вече не може да се отлага“, пише още в позицията.

В Програмната декларация, приета на теоретичната Национална конференция на СДС през ноември 2018 г. се казва:

„СДС предлага на другите десни и национално отговорни организации, убедени в необходимостта от смяна на модела, обединителни приоритети,  около които да се търси сътрудничество в следните посоки:

• задълбочаване на интеграционните процеси в ЕС и НАТО, в това число
– ускореното приемане на България в еврозоната и Шенген

• удвояване на доходите през следващия управленски мандат чрез
по-висок икономически растеж, чрез удвояване на БВП за следващите 10
години и намаляване на преките и косвени данъци

• осъществяване на необходимите реформи в съдебната система, които да осигурят справедливо и бързо правораздаване за всеки българин

• борба с корупцията на всички нива в институциите и държавната
администрация

•финансово-административна децентрализация, административна реформа и намаляване броя на чиновниците

•премахване на административните пречки за бизнеса и гражданите

•прекратяване на порочната практика за наливане на пари в
нереформирани системи, като образование, здравеопазване и сигурност

•въвеждане на електронно правителство“

Според СДС едва с постигането на тези приоритети, повечето от които са възможни чрез промяна на Конституцията, можем да говорим за смяна на модела и един нов обществен договор, който да гарантира правата на гражданите и да реши недъзите на сегашния конституционен модел, плод на компромис отпреди 30 години.

Още по темата