Реплики и дуплики на редовната сесия на ОбС Карлово

Реплики и дуплики на редовната сесия на ОбС Карлово

С много въпроси и отговори премина днешната редовна общинска сесия на ОбС – Карлово. Заседанието започна със заявление от общинския съветник на ВМРО – БНД Димитър Шивиков. В него той обявява, че се оттегля от групата общински съветници на ВМРО, считано от 30.04.2020. Така Шивиков става независим общински съветник.
Старейшините от левицата Пламен Славов и Манол Манолов имаха питане към градоначалника Емил Кабаиванов относно вируса Covid – 19 и обвързаните с него срокове и наредби. “Кое наложи да изпреварвате решението на държавните органи и по този начин да задълбочите напрежението в общината?
С какви аргументи определихте крайните срокове на заповедта 01.11.2020 и 31.12.2020? ”, попита председателят на червените, на което Кабаиванов отвърна кратко и ясно, че единственото съображение е да се запази регионът без случаи на коронавирус. Припомняме, че кметът издаде забовед до 1 октомври на територията на общината да не се провеждат масови и култрурни събития.
Последваха много реплики и дуплики от страна на опозицията. Ситуацията се разгорещи, но съветниците и кмета успяха да запазят нормалния тон на разговор и се достигна до консенсус по въпроса.
Останалите точки от сесията, които бяха основно за даване на разрешение за изработване на ПУП, ликвидиране на съсобственост и отдаване на земеделски деми и рибарници под наем, бяха гласувани единодушо.

Още по темата