Общините не се огъват под натиска на епидемията

Общините не се огъват под натиска на епидемията


Епидемията от коронавирус внесе много промени в живота на общините у нас. Наред със спаднали приходи от местни данъци и такси, виждаме и успешни бизнес проекти и инвестиции, но и финансови проблеми – по отношение разплащане с фирми за извършени услуги. 

Започнаха дейностите по пълна реконструкция на цялата система за улично осветление в Плевен, съобщават от общината. Изпълнител на проекта е фирмата „Улично осветление“ ЕАД – София. Тя спечели проведената от Община Плевен обществена поръчка на стойност 5 197 908 лева без ДДС, като срокът за извършване на дейностите е 240 календарни дни. От фирмата изпълнител са обещали да се постараят да приключат много преди определения краен срок. Дейностите по реконструкцията ще се извършват без спиране или отклоняване на движението, монтажните екипи ще се стремят да не пречат на моторизирания и пешеходния трафик.

„Градът ни ще е първият в страната, чието улично осветление ще бъде изцяло подменено и модернизирано“, похвали се кметът на Общината Георг Спартански.

Съгласно договора, сключен между Община Плевен и „Улично осветление“ ЕАД, фирмата изпълнител ще осигури финансирането на дейностите. След приемането и въвеждане в експлоатация на реконструираната система за улично осветление, Община Плевен ще изплати инвестицията на равни месечни вноски за период от десет години. Новото осветление ще доведе до икономия на средства за електроенергия в размер на около 372 000 лева годишно и на средства за поддръжка на уличното осветление от около 237 000 лева годишно, с които спестени средства Община Плевен ще изплаща вложените от изпълнителя.

Важно предимство е саморегулирането на системата, което ще става в зависимост от дневната светлина.

Кризата в световен мащаб заради коронавируса се отразява и на собствените приходи на местните администрации в страната, включително и на нас, отбеляза кметът. Към 1 юли постъпилите местни данъци и такси са с 2 млн. лв. по-малко от тези за първото полугодие на миналата година, изоставането е още по-голямо в сравнение с плана за тази година. „Полагаме непрекъснати усилия и се надявам, че въпреки тежката ситуация и големия спад във финансовите постъпления в бюджетите на общините, ще успеем да се задържим на повърхността“, казва кметът на Община Плевен.

Община Добрич е успяла да събере над 1.55 млн. лева собствени приходи към края на юни или 29% от бюджетния план за тази година. За това съобщават от общинският пресцентър, като цитират доклад на кмета Соня Георгиева, внесен за разгледане от Общинския съвет. Заради кризата с коронавируса на годишна база се отбелязва лек спад в данъчните и неданъчните постъпления. През юни обаче има подобрение в събираемостта и прогнозата е за успешно изпълнение на собствените приходи през второто полугодие.
Общината е направила извънредно разходи през първото полугодие, които са свързани с въведените противоепидемични мерки. Похарчени са почти 83 500 лева за субсидиране на болничната помощ, за закупуване на дезинфектанти, маски, шлемове, ръкавици и други консумативи, както и на хранителни продукти.
Образованието, здравеопазването и други сфери са получили допълнително 1 502 816 лева и така актуализираният план за годишния бюджет на общината вече е в размер на 24 741 553 лева.

„Топлофикация Перник“ е запорирала сметките на общината, съобщават от общинския пресцентър. Дружеството все още не е получило сумата от малко над 2 млн. лв., за която община Перник е била осъдена по дело от 2018 година. Парите са дължими по подписано през 2016 г. споразумение между топлофикационното дружество и общината, но до момента няма постъпили плащания към „Топлофикация Перник“.
Община Перник ще се издължи във възможно най-кратки срокове.

Още по темата