Община „Марица“ удължава срока на предоставянето на топъл обяд у дома

Община „Марица“ удължава срока на предоставянето на топъл обяд у дома

Община „Марица“ удължава срока на програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“. Проектът, който стартира на 4 май 2020 г. , ще продължи до 24 юли 2020 г., вместо до 19 юни, съобщи кметът на Община „Марица“ Димитър Иванов, след като получи десетки благодарности от хората – ползватели на услугата.
„В този изключително тежък за всички момент подкрепата на 170 жители от Община „Марица“ по проекта, се оказа важна, ефективна и адекватна на нуждите на хората, които поради възраст или тежко здравословно състояние и продължителна изолация, в условията на обявената извънредна ситуация – COVID-19 са в затруднение да осигурят прехраната си“, коментира Димитър Иванов.Програмата „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“ се финансира от Министерството на труда и социалната политика. В нея са обхванати 170 уязвими потребители от селата Бенковски, Войводиново, Войсил, Желязно, Калековец, Костиево, Крислово, Маноле, Радиново, Рогош, Скутаре, Трилистник, Труд и Ясно поле.
Храната, която се доставя до дома им от фирмата-доставчик е здравословна и разнообразна. Тя включва супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично – десерт. Топлият обяд се приготвя при стриктно спазване на санитарно-хигиенните условия и се доставя индивидуално пакетиран, при съблюдаването на всички противоепидемични мерки.

Още по темата