На първо четене: Парламентът прие въвеждането на доброволна казарма

На първо четене: Парламентът прие въвеждането на доброволна казарма

На доброволните резервисти ще се осигури възнаграждение
Парламентът одобри на първо четене промените в Закона за резерва на въоръжените сили, с които се въвежда срочна служба в доброволния резерв.
Предложението, прието със 103 гласа „за“, 42 „въздържали се” и без нито един против, дава възможност всеки български гражданин до 40 г., по негово желание и при условие, че отговаря на изискванията на закона, да служи във въоръжените сили за срок до 6 месеца.
Според готвените промени, на доброволните резервисти ще се осигури възнаграждение, здравно и социално осигуряване при изпълнение на договор за срочна служба в доброволния резерв. Те ще подписват договор и ще получат статут на срочна служба в доброволния резерв за срока на договора.
Според вносителите от Министерския съвет, това ще доведе до повишаване на интереса и ангажираността на българските граждани към тяхната подготовката за защита на отечество.

Освен това, с увеличаване броя на български граждани с военна подготовка ще се подобри възможността за попълване на запаса на въоръжените сили.
Промените ще дадат възможност за по-гъвкав подход и разширяване на обучението на българските граждани в етапите на средното образование за придобиване на умения, свързани със защитата на родината, с оцеляване при кризи от военен характер, както и за усвояване на знания за мисиите и задачите на въоръжените сили.
С увеличаване на годините за водене на отчет на запасните ще се подобрят мобилизационните способности на страната и ще се повиши готовността на въоръжените сили за защита на Отечеството чрез ефективно използване на тези български граждани, съобразно специфичната им подготовка.
Работодателите ще имат възможност да запазват персонала си, като осигуряват неплатен отпуск на работниците./ Вестник Труд

Още по темата