Готви се заповед за забрана вноса на отпадъци от страни

Готви се заповед за забрана вноса на отпадъци от страни


„Заварих банкрутирало министерство и дълговременно неизпълнение на основните задължения. Отвън като гражданин ми миришеше на корупция и влязох вътре, за да търся доказателства. Извиках началника на инспектората и ѝ поисках оценка на корупционния риск на отделните звена. Тя ми каза, че го има като служебно задължение, но я няма методиката за тази оценка… Разбрах, че темата за борба с корупцията дори по средните етажи на министерството не е стояла като сериозна. Напротив, там не е трябвало да има такава борба“. Това каза пред БНР министърът на околната среда и водите в служебния кабинет Асен Личев. 

Той обяви, че годишният бюджет на МОСВ е 64 млн. лева, но в момента не достигат 10 млн. лева. 

„На Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), което е основният инструмент за финансиране на политиките по опазване на околната среда и водите, бюджетът е 74 млн. лева. Но недостигат 24 млн. лева. За мен това е дефицит, пари няма“, посочи той.

Личев разкри какво е заварил при влизането си в министерството – незавършен национален план за управление на отпадъците за периода 2021 – 2027 година, незавършена национална приоритетна рамка за действие за периода 2021 – 2027, незавършен проект за система за управление в реално време на водите от река Искър. 

„Възложил съм по най-бърз начин да се издадат заповеди за защитени територии. Така ще се констатират нарушения на екологичното законодателство при издаването на мафиотските разрешителни за строителство“, допълни Асен Личев.  

Министърът увери, че в рамките на служебния кабинет ще реши и въпроса с вноса на различните видове отпадъци, в това число и на тези за изгаряне.

„Готви се заповед за забраняване на вноса на отпадъци от Турция и от страни, които не са членки на ЕС. Готви се заповед за забраняване на транзита на отпадъци през България, с изключение на този между Румъния и Гърция. И заповед за забрана на превозването на отпадъци през териториалното ни море… Аз съм готов за кръгова атака“, обяви Личев.

Още по темата