Европейската комисия активира 511 млн. евро заем за България

Европейската комисия активира 511 млн. евро заем за България


Европейската комисията приветства финализирането на гаранционната система за инструмент SURE на стойност 100 млрд. евро.

С това съобщение от 22 септември Брюксел на практика потвърди, че съвсем скоро страна ни ще получи заем в размер на 511 млн. евро. Те са предвидени за финансова подкрепа за защита на работните места и работниците, засегнати от Covid пандемията.

ЕК съобщава, че са приключили националните процедури по ратификация на необходимите за получаването на средствата споразумения. Всяка от страните издаде гаранции по кредитите, които Еврокомисията отпуска. 

„Доброволното поемане на гаранции е важен израз на солидарност в лицето на безпрецедентна криза. Тези гаранции са необходими за разширяване на обема на заемите, които могат да се предоставят на държавите членки, като същевременно се запази първостепенният кредитен рейтинг на Съюза и силната позиция на международните капиталови пазари“, се казва в позицията на ЕК. 

Комисията обяви и първите 16 държави, които ще се възползват от инструмента. Те ще получат общо 87,3 милиарда евро, а в частност България – 511 млн. евро.

Парите ще бъдат преведени на страната ни след окончателното одобрение от Европейския съвет. „Финансовата подкрепа ще бъде предоставена под формата на заеми, отпуснати при изгодни условия. Тези заеми ще помогнат на държавите-членки да се справят с внезапното увеличение на публичните разходи за запазване на заетостта в контекста на пандемичната криза“, уточнява ЕК. 

За България това означава, че ще бъде финансирана схемата, известна като „60/40“.

„Като спомагателен елемент SURE може също да финансира някои мерки, свързани със здравето, по-специално на работното място, използвани за осигуряване на безопасно връщане към нормалната икономическа дейност“, се казва още в съобщението на Комисията.

За да получи заема от 511 млн. евро, страната ни издаде гаранции по инструмента в размер на 107,5 млн. евро.

 

 

 

Още по темата