Предлагат удължаване на защитата на длъжници от банки и колекторски фирми до 13 юли

Предлагат удължаване на защитата на длъжници от банки и колекторски фирми до 13 юли


ВМРО предлага защитата на длъжници от банки и колекторски фирми да се удължи с 2 месеца след извънредното положение, т.е. до 13 юли.

Във вторник се очаква депутатите да вземат окончателно решение, а нагласите са, че  частните съдебни изпълнители и държавните съдебни изпълнители няма да могат да налагат запори на банкови сметки на физически лица до 13 юли.

Другите предложения на ВМРО са да се забрани запорът на сметките на общините до края на 2020 г., те да имат и възможност за пренасочване на средствата от битови отпадъци и снегопочистване към други дейности, свързани с дезинфекция заради пандемията. Това е крайно наложително поради факта, че общинските бюджети са ограничени и вече се затрудняват да покриват всички нужни разходи по преодоляване на пандемията.

Вече внесените концесионни такси по курортите да се приспадат за следващата година в случай, че държавата обяви намалена или нулева събираемост в рамките на тази. Мярката е с цел постигане на равнопоставеност между концесионерите и подпомагане българския туризъм.

Субсидия от 6000 евро за чартърни полети на български лицензирани превозвачи, а при липса на възможност и от чуждестранни по ред, определен от министъра на транспорта и др.

От ГЕРБ са предложили за регулаторният период за цените на дружествата в сектор „Електроенергетика“, който приключва на 30 юни, да може да се удължи със срок от два месеца след тази дата. Управляващите предлагат още да се отложи на внасянето от страна на общините на месечни отчисления за бъдещи разходи за закриване на следексплоатационни грижи на площадките на депата, както и за дейности, свързани с изграждане на нови за третиране на битови и строителни отпадъци. Предложението предвижда отлагане до 31 декември 2020 г.

От ПГ на ГЕРБ са предложили с наредба на министъра на здравеопазването да се определят условията и редът за придвижването на контактни здрави лица, работещи в животновъдни ферми и преработвателни предприятия до работното им място. Друго предложение предвижда възможността за еднодневните трудови договори да се сключват за повече от един ден до края на извънредното положение да се удължи до 31 декември 2020 г.

От ДПС също предлагат да не се налагат запори на банкови сметки на общини за срок от шест месеца, както и всички вземания, възникнали във връзка със здравноосигурителни правоотношения, включително и неустойки и периодични плащания да се погасяват с изтичането на петгодишна давност.

В неделя (10 май) изтича срокът за внасяне на промени в Закона за здравето, който ще замени Закона за извънредното положение. 

Още по темата