Синдикатите и бизнесът искат универсална COVID помощ

Синдикатите и бизнесът искат универсална COVID помощ


Бизнесът и синдикатите настояват държавата да въведе универсална COVID помощ, която да замени сегашните различни социално-икономически мерки на правителството.

Ръководствата на КНСБ, КТ „Подкрепа“, АИКБ и КРИБ настояват за спешна среща с министър-председателя Бойко Борисов, пред когото да изложат същността и предимствата на предложенията за универсален подход за подкрепа на предприятията по време на икономически стрес, съобщават от пресцентъра на КНСБ.

Синдикати и работодатели с тревога констатират, че „остават броени дни до края на работата на настоящия парламент, а новият компенсационен механизъм, обсъден и договорен още през октомври 2020 г., в рамките на заседание на НСТС, все още отлежава в нечия канцелария“.

Основната идея в предложението е, че се въвежда постоянен нормативен ред и универсален подход за подкрепа от страна на държавата за всяко предприятие, без значение от коя икономическа дейност, както и за неговите работници при единствено условие – реализиран спад на нетните приходи от продажби 20 и повече на сто, по сравнение със същия месец на предходната година, поради пазарен шок или друг непредвидим икономически стрес. В тези случаи предприятието има право на финансова подкрепа до 25 на сто от нетните приходи от продажби за съответния месец на предходната година. Ако по същите икономически причини едностранно работодателят въведе непълно работно време, то работниците имат право на подкрепа в размер 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца преди въвеждане на непълно работно време, пропорционално на неотработените часове, но за не повече от 4 часа дневно и до 6 месеца в календарната година, припомнят синдикати и работодатели.

Същевременно във връзка с продължаващата пандемична обстановка се предлага и нов, също универсален механизъм за подкрепа на предприятията и работещите в тях, когато със заповед на държавен орган са поставени в принудителен престой. В този случай работникът и служителят ще имат право на компенсация за сметка на държавата, в размер на 75 на сто от брутното трудово възнаграждение за месеца, предхождащ този на заповедта за затваряне на предприятието. А предприятията – до 25 на сто от нетните приходи от продажби за същия месец на предходната година.

Възприетата от всички партньори идея беше новите предложения за подкрепа на работещите и предприятията от държавата да заменят от 1 април сега прилаганите мерки, различни за отделните икономически сектори и изискващи сравнително повече административни усилия, известни като 60/40, 80/20, 24 лв. на ден и пр, отбелязват социалните партньори.

При обсъждането аргументите на партньорите и конкретните предложения бяха одобрени и от правителствената страна, се посочва в изявлението. Ако обаче правителството, въпреки поетите ангажименти, не придвижи проекта на закон с посочените предложения до парламента незабавно, то шансовете за неговата реализация почти се нулират, допълват синдикати и работодатели. Това обрича и работещите и предприятията, затворени поради извънредната ситуация, на продължение на досегашните компенсаторни механизми, които, както е известно, за немалка част от тях се оказаха малко сложни и недостатъчно ефикасни, смятат синдикати и работодатели.

По този повод те се обръщат към всички парламентарни групи и отделни народни представители с молба за възможност да представят и аргументират предимствата на новия механизъм за компенсиране и апелират за незабавна реакция от тяхна страна, с оглед необходимите нормативни решения да бъдат реализирани.

Още по темата