Къде в България взимат най-високи заплати

Къде в България взимат най-високи заплати

Къде в България взимат най-високи заплати?
Пловдив е на шесто място в страната по размер на възнагражденията. При средна за страната работна заплата от 1 437 лева работещите в града и региона получават с почти 200 лева по-малко, или 1 247 лева, информира Pariteni.bg.
Най-висока е заплатата в столицата – 1 959 лева, като след нея се нареждат Враца, София – област, Варна и Стара Загора с 1 253 лева.
Пазарджик е на 12-а позиция със средно възнаграждение от 1 157 лева, а Смолян на 26 място с 1 007 лева.
На края на класацията е област Благоевград.
С 8.6% се е увеличила средната работна заплата в Пловдив през последното тримесечие на миналата година, в сравнение със същия период на 2019 година въпреки пандемията. Това съобщиха от Териториалното статистическо бюро – Юг.
В обществения сектор ръстът е с 12.5%, а в частния с почти 7%.
В края на декември 2020 г. наетите на работа в Пловдив и областта са с 1,8% по-малко в сравнение с предишната година, като най-голямо намаление, с почти 22%, е отчетено в сектора Хотелиерство и ресторантьорство.
Доходите нарастват с 2%, а разходите – с 0.7%, през четвъртото тримесечие на 2020 г.
Това показват данните от Националният статистически институт, съобщава БТА.
Общият доход средно на човек от домакинство през четвъртото тримесечие на 2020 г. е бил 1805 лв. и нараства с 2% спрямо същото тримесечие на 2019 година, казват от НСИ.
Общият разход през анализирания период е бил 1681 лв. и се увеличава с 0.7%.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял е доходът от работна заплата (54.1%), следван от доходите от пенсии (30.1%) и от самостоятелна заетост (6.2%). Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 2.1 процентни пункта, а доходите от пенсии се увеличават с 2.8 процентни пункта.
В номинално изражение през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. доходите средно на човек от домакинство по източници на доход се променят: от работна заплата намаляват от 996 на 976 лв. (с 1.9%), от самостоятелна заетост намаляват от 113 на 112 лв. (с 0.6%), от пенсии се увеличават от 483 на 544 лв. (с 12.6%), от социални обезщетения и помощи намаляват от 53 на 50 лв. (със 7.1%).
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (28.8%), следвани от тези за жилище (18.2%), данъци и социални осигуровки (12.9%о) и транспорт и съобщения (11.3%).
Като абсолютни стойности през четвъртото тримесечие на 2020 г. в сравнение със същото тримесечие на 2019 г. средно на човек от домакинство разходите по видове се променят:
за храна и безалкохолни напитки намаляват от 495 на 485 лв. (с 2.1%), за алкохолни напитки и цигари намаляват от 73 на 71 лв. (с 2.9%), за облекло и обувки нарастват от 63 на 64 лв. (с 1.6%), за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 286 на 306 лв. (с 6.9%), за здравеопазване намаляват от 118 на 117 лв. (с 0.4%), за транспорт и съобщения намаляват от 191 на 189 лв. (с 0.8%), за свободно време, културен отдих и образование намаляват от 69 на 61 лв. (с 11.5%), за данъци и социални осигуровки остават без промяна – 216 лева.
През четвъртото тримесечие на 2020 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство се променя в сравнение със същото тримесечие на 2019 г.: увеличава се потреблението на: плодове – от 12.8 на 13.6 кг, прясно мляко – от 4.4 на 4.9 л, картофи – от 6.8 на 7.1 кг, кисело мляко – 7.0 на 7.2 кг, и месо – от 9.4 на 9.5 килограма.
Намалява потреблението на: захар – от 1.8 на 1.6 кг, хляб и тестени изделия – от 20.6 на 20.5 кг, зеленчуци – от 16.8 на 16.7 кг, месни произведения – от 3.6 на 3.5 кг, и олио – от 3.1 на 3.0 литра.
Без промяна остава потреблението на сирене, яйца и зрял фасул./Вести БГ

Още по темата