С 50 млрд. лв. развиваме образованието до 2030-а

С 50 млрд. лв. развиваме образованието до 2030-а

Правителството прие Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в България за периода 2021 – 2030 година. За изпълнението на заложени в нея цели е необходим финансов ресурс от 50 млрд. лв.
Рамката поставя като цел всички български младежи да завършват училищно образование като функционално грамотни, иновативни, социално- отговорни и активни граждани, мотивирани да надграждат своите компетентности чрез учене през целия живот.
В документа са заложени основните принципи и приоритети в развитието на образователната система и определя конкретни цели, дейности и мерки за тяхното изпълнение. При дефинирането им са обхванати ключови процеси в сферата на предучилищното и училищното образование, като достъп до образование, обхват, повишаване на качеството, кариерно ориентиране, дигитализация на учебния процес, иновативни дейности, устойчиво развитие, формиране на нагласи за учене през целия живот, квалификация на педагогическите специалисти и др.
Необходимостта от разработване и прилагане на стратегическата рамка се обуславя от различни предизвикателства като динамиката на обществения живот в 21-ви век, интензивността на темповете и нееднородността на процесите на развитие във всички обществени сфери. За справянето с тях е необходимо да се осигури възможност за българските граждани да бъдат образовани, с умения за справяне с промените и с перспективи за лично и обществено благополучие./ Monitor.bg

Още по темата