Столичната община ще адаптира административното обслужване

Столичната община ще адаптира административното обслужване


През януари 2021 г. бе приет Закон за българския жестов език, в който се изисква до края на 2022 г. всички държавни институции и органите на местното самоуправление да предприемат действия по осигуряване на превод на български жестов език при административното обслужване  на хора с увреден слух и на сляпо-глухи хора.
След приемането на закона кметът на София – Йорданка  Фандъкова, назначи работна група, която да извърши анализ и да предложи способи за реализиране на административно обслужване на хора с увреден слух и на сляпо-глухи хора, съобщиха от общината.
Работната група вече е провела поредица от срещи с представители на организации, които работят с глухата общност, с преводачи на жестов език, както и с родители на глухи дечица.

След тях се стигна до няколко идеи, които предстои да бъдат осъществени:
– провеждане на анкета с въпроси относно начина на обслужване на хората от глухата общност и обобщаването ѝ на среща – дискусия с техни представители;
– създаване на секция за глухи хора на сайта на Софийска община, на която да се качват видеа на жестов език с най-честите въпроси и отговори по ресори;
– възможности за жестов превод чрез видео връзка;
– организиране на обучения за администрацията за жестовия език. Вече беше проведена такава практическа среща, в която участваха зам.-кметът на София Генчо Керезов, г-жа Анна Стойкова, за координиране на процеса от страна на Столичният общински съвет и други общински съветници и представители на администрацията. Обучението беше организирано от Фондация „Заслушай се“ и експерти от Академия „Наистина Жестов Език“;
– следва и пилотно прилагане на  Закона за жестовия език в структурата на Столична община.

Още по темата