Рекорд: Бюджетът на община Карлово е над 51 милиона лева/ВИДЕО/

Рекорд: Бюджетът на община Карлово е над 51 милиона лева/ВИДЕО/

Рекорден бюджет, най-висок от всички през години до сега, прие днес ОбС Карлово. Старейшините гласуваха парите за 2021 г. да са 51 065 204 лева.
Решението беше взето с 21 гласа за, против 7, въздържали се 3-ма.Кметът на общината д-р Емил Кабаиванов каза, че в този бюджет има повече средства за кметствата. Основни приоритети в него са образованието и социалните дейности.
Преходният остатък от 2019 г. е 3 922 725 лв. Общата субсидия за делегирани от държавата дейности е в размер е 28 308 532 лв. Приходите от местни дейности са в размер на 19 220 243 лв. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 433 100 лв.
„Бюджетът е реален, гарантиран и изпълним“, каза кметът Кабаиванов.
Община Карлово ще кандидатства и за средства от централният бюджет, и ще търси средства от други източници за финансиране по общински програми и проекти.
След спорове и дебати от опозицията, бюджетът беше приет.
Очаквайте видео…

Още по темата