„Войняговски хора и игри по Гергьовден“ са номинирани за участие в „Живи човешки съкровища – България“ за 2021г.

„Войняговски хора и игри по Гергьовден“ са номинирани за участие в „Живи човешки съкровища – България“ за 2021г.

„Войняговски хора и игри по Гергьовден“ са номинирани за участие в процедура за попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г.
Това реши комисията, сформирана със заповед на областния управител, с председател проф. д-р Даниела Дженева – декан на факултет „Музикален фолклор и хореография“  – АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, заместник-председател д-р Радка Братанова – гл. ас. В Институт по етнология и фолклористика при БАН и членове Иванка Петкова – заместник областен управител на област Пловдид, Анжела Костадинова – директор на дирекция АКРРДС, Лора Христозова – гл. уредник в РЕМ – Пловдив, д-р Борислава Петкова – гл. ас. В катедра „Етнология“ на ПУ „Паисий Хилендарски“, Димитър Райчев – краевед и Мария Кирова – мл. експерт в отдел КЕИ на Областна администрация – Пловдив.
Експертите бяха впечатлени от представените видеа „Старчовската (кукерската) традиция в Сушица“ и от „Войняговски хора и игри по Гергьовден“, показващи съхранени до днес местни традиции, песни и танци. След задълбочено обсъждане комисията все решение клипът от Войнягово тази година да представя област Пловдив на национално ниво.

Още по темата