Полицаите от Смолян са в протестна готовност, настояват за увеличение на заплатите

Полицаите от Смолян са в протестна готовност, настояват за увеличение на заплатите

Полицаите от Смолян са в протестна готовност, искат повишаване на трудовите възнаграждения. Това съобщиха от Управителния съвет на СС „Защита“ МВР. Те припомнят, че с писмо с рег. № 45/19.09.2020 г. Синдикално сдружение „Защита“ МВР се обърна към Министър председателя на МС Бойко Борисов, Министъра на Финансите Кирил Ананиев и Министъра на ВР Христо Терзийски, с мотивирано искане за започване на преговори за повишаване на основните трудови възнаграждения на всички служители на МВР във връзка с финансова криза в резултат на пандемията СOVID-19.
„Нашето писмо беше подкрепено писмо с рег. № 57/21.09.2020 г. по описа на НПС в България и подписано от Президента на НПС, председателите на УС на САСМВР, ССЗМВР и с отделно писмо на Председателя на УС на ССМВР с искане на свикване на извънредно заседание на ССП при МВР с предложена точка за дневен ред по същата тема. До настоящия момент от ръководството на МВР няма изразено желание да се започнат преговори, или да се свика извънредно заседание на ССП при МВР“, посочват от СС „Защита“ МВР.
Полицаите посочват, че с писмото си са напомнили че изпълнението на задълженията си, не им е останало време да мислят за протести, но с развитието на финансовата криза ще търсят изход.
На 8 октомври 2020 г. с решение на УС на СС „Защита“ МВР на основание чл. 8, предложение второ от Споразумението сключено между МВР и СО с рег. № 812100-7121/17.04.2018 г. обявяваме протестна готовност. На основание чл.3, ал.1 т.4 от същото споразумение полицаите предлагат, в най-кратък срок да се започнат преговори по поставения въпрос в цитираните по-горе писма във формат Ръководители на Синдикални Организации или упълномощени./ Новини БГ

Още по темата