Бих желал да видя България, в която инвестицията в хората е категоричен приоритет

Бих желал да видя България, в която инвестицията в хората е категоричен приоритет


Бих желал да видя България, в която инвестицията в хората е категоричен приоритет. Предизвикателство пред вас е да направите така, че държавата не само да развива пазарно ориентирано стопанство, но и да влияе чрез образованието върху структурата на икономиката и характера на отношенията в нея. Това заяви държавният глава Румен Радев пред студенти в Икономически университет – Варна, където изнесе лекция на тема „Предизвикателства и перспективи пред младите хора в Република България“.

Президентът подчерта, че механизмите, по които държавата разпределя публичния ресурс чрез обществени поръчки, също влияе на развитието на страната ни. Когато се строят и ремонтират магистрали, пътища, язовири без обществени поръчки и без конкурс за най-добри условия и гаранция, държавата стимулира непрозрачна и невидима система, която изяжда огромна част от този ресурс и изкривява пазарните отношения. По думите на президента това нанася удар и по конкурентоспособността на бизнеса, защото той не се стреми да развива съвременни форми и модели на прогресивно и печелившо бизнес управление, а търси лесен достъп до държавната администрация, за да получи съответния обект. „Моето категорично мнение е, че този модел трябва да се премахне. Той разбива конкурентоспособността и изкривява всички пазарни механизми“, подчерта Румен Радев. 

Според държавния глава е необходимо да бъдем отговорни като общество, за да градим ефективно, прозрачно, отчетно и отговорно държавно управление. Необходими са и механизми, които отстояват принципите на правовата държава и защитават собствеността, и с които гражданите имат по-голямо участие в управлението и контрол над управляващите.

„Прекрачвайки прага на университета, вие неизменно се ангажирате с вашите действия и визия за бъдещето на България“, заяви държавният глава и подчерта, че предизвикателствата пред младите хора неизменно са свързани и с икономическото и социалното развитие на страната. Според Румен Радев амбицията на младото поколение е изключително важна за това дали България ще се развива като държава с конкурентоспособност и високи технологии, с повече вложения в развитието на научно-изследователската и развойна дейност. „От вас зависи като бъдещи лидери в обществото да се мобилизира националният научен и образователен капитал и да се вземе максимума от изключително талантливите млади българи“, посочи Румен Радев. Президентът напомни и че страната ни винаги е сред водещите на световните олимпиади по информатика, математика, лингвистика, химия, физика.

В изказването си държавният глава подчерта и че износът на България като дял от брутния вътрешен продукт непрекъснато нараства, но в неговата структура продължават да преобладават суровините и продуктите с ниска добавена стойност. В сравнение с държави от Централна Европа – Чехия, Словакия, Унгария, Полша, в България едва около 20% от износа се дължи на машини и съоръжения, електроника и компоненти за автомобилната индустрия, докато при тези държави този износ надхвърля 60%.

„Ние сме най-бедната страна с най-големи социални неравенства. България трябва да се бори активно с този проблем, защото бедността ражда престъпност, неграмотност и корупция, а това дълбоко социално разслояване ни пречи да се обединяваме като общество около значими национални цели“, подчерта президентът. Румен Радев напомни на младите хора и че тяхна важна мисия е да се реализирате и като личности, в своята професионална област, и като активни, търсещи, непримирими, достойни граждани на България.

В рамките на посещението си във висшето училище президентът проведе среща и с ръководството на Икономическия университет, който отбелязва своята 100-годишнина. Румен Радев поздрави академичното ръководство за съвременните методи за преподаване на знания и ориентацията на младите хора към бъдещето. Ректорът на университета проф. Станимиров сподели пред президента, че въпреки ограничените материални, финансови и човешки ресурси, които развитието на съвременна наука изисква, а нашата страна не разполага, висшето училище се стреми да развие всички форми на знания и наука, за да е полезно на младите хора и на страната.

Още по темата