Наболели проблеми обсъдиха старейшините на сесия в Карлово Карлово/ВИДЕО/

Наболели проблеми обсъдиха старейшините на сесия в Карлово Карлово/ВИДЕО/

На редовната сесия на ОбС Карлово днес бяха разяснени и дадени отговори на едни от наболелите в последно време въпроси в общината.
Общинският съветник Светлозар Янков зададе въпрос, свързан със зачестилите горски пожари и участието на доброволци при акции за потушаване на огнените стихии. Кметът на община Карлово д-р Емил Кабаиванов поясни, че с решение 376 от 2009 г. има сключени договори с доброволците. Погасяването на стихиите се случва с подпомагане от страна на Държавно лесничейство. При възлагане на задачи в ситуации като тази с големите горски пожари доброволците биха могли да се включват.
В отговор Янков посочи, че доста младежи – доброволци, имат желанието да се включат при гасенето на пожарите, но нямат нужната подготовка, а и не им се дава възможността да вземат участие.
Друг голям проблем, който засяга две от населените места в община Карлово – квартал Сушица и град Калофер, е проблемът с водоснябдяването и водопреносната мрежа. Въпрос относно режима на водата и какви действия са предприети от община Карлово за водоподаването в квартал Сушица беше зададен от общински съветник Стоянка Кръстева. В отговор от общината коментираха, че да проведени разговори с управителят на ВиК Карлово инж. Елен Писачев и ВиК Пловдив инж. Спартак Николов. В разговорите са обсъдени идеите за ново водохващане или друг начин, по който да се увеличи налягането на водата. “Проведен е разговор за това или Писачев, или Николов да посетят Сушица, за да се вземе решение какви да бъдат последващите действия”, каза градоначалникът Кабаиванов.
Във връзка с водния проблем в Калофер кметът поясни, че преди години е имало проект, в който са включени 9 кметства за смяна на водопроводи. В онзи момент Калофер не е бил включен в проекта, понеже не е отговарял на редица от изискванията. Бенефициенти на подобни проекти по програма “Околна среда и води” са ВиК дружествата. Предстои среща на представители на общината със заместник-министъра Николай Нанков.
Общинските съветници Зорница Ранчева и Диана Стайкова зададоха въпрос за това как са разходвани средствата до момента, които са заложени за културните събития в община Карлово. Кметът на общината изброи събитията от Културния календар за настоящата 2020 година, за които са употребени средства и увери, че останалите средства ще бъдат предоставени на кметствата по параграфи. По отношение на общия размер имам среща с експерти от „Местни данъци и такси“, за да се отчете деветмесечието и да бъдат отчетени приходи и разходи.
Една от точките в дневния ред на редовната сесия беше свързана с възлагане на проверка от счетоводител и отчет на бюджета на МБАЛ “Д-р Киро Попов”. Възложител беше председателят на Общински съвет Карлово Доньо Тодоров.
Друга тема, която е с възлово значение за гражданите и придвижването на територията на община Карлово, е новоизградената автогара под общинския пазар. По този въпрос декларация беше изчетена от градоначалника д-р Емил Кабаиванов. Той се обърна към всички местни парламентаристи с въпроса дали новата автогара да се направи основна – да бъде начална, междинна и крайна точка за придвижване на междуселищния транспорт в общината. Мнозинството гласува в подкрепа на този казус, имаше против и въздържали се.
Още относно въпросите и отговорите по време на редовното заседание вижте във видеото..

Още по темата