Около 50% от ресурса на схемата за безлихвени кредити до 4500 лв. е усвоен

Около 50% от ресурса на схемата за безлихвени кредити до 4500 лв. е усвоен


Търговските банки са одобрили 17 907 искания за близо 75 млн. лв. през първите 5 месеца от старта на програмата за безлихвено кредитиране на физически лица, съобщи Българската банка за развитие. С партньорите по програмата ББР сключи гаранционни споразумения за 144 995 000 лева, от които вече близо 50 на сто са договорени, т.е. вижда се, че около 50% от текущия ресурс по схемата е усвоен. От банката правят уточнението, че останалите средства остават на разположение за изпълнение на гаранционните споразумения, за предоставяне на гаранционни лимити на други банки, както и за вдигане на лимитите на тези, които вече са участници в програмата, ако пожелаят това.

Въпросната схема за отпускане на безлихвени кредити на граждани бе създадена като отговор на здравната криза покрай COVID 19, която прерасна в икономическа. Целта на мярката е да подпомогне служителите в неплатен отпуск и самоосигуряващите се лица, които са прекъснали дейност вследствие на пандемията. Те имат възможността да получат заем до 4 500 лева, отпускани наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. Максималният срок на погасяване е 5 години, с минимум 6 месеца и максимум 24 месеца гратисен период, като по заемите са освободени от такси, комисиони и неустойки.

Кандидатите за безлихвен заем трябва да са били в неплатен отпуск или с прекъсната дейност поради пандемията. Съгласно обновените изисквания желаещите могат да кандидатстват и след като са се завърнали на работа. Самоосигуряващите се лица трябва да имат поне 20% спад в доходите през 2020 г., като за всички кандидати важи изискването за декларирани осигуровки за период от 6 месеца назад, разясняват от банката за развитие.

За петте месеца от началото на програмата са постъпили над 29 000 искания за такъв заем. Над 70 на сто от тях са на лица на трудов договор, а останалите са на самоосигуряващи се. Към 14 септември в обработка са още 1 215 искания.

Средната стойност на одобрените заеми е 4 225 лева.

Срокът за кандидатстване е до края на 2020 година.

Още по темата