Банките увеличават „зелените транзакции“ в кредитните портфейли

Банките увеличават „зелените транзакции“ в кредитните портфейли


Начинът, по който финансовият сектор може да участва в Европейската зелена сделка, е чрез преориентиране на инвестициите към по-устойчиви технологии и бизнес, финансиране на растеж по устойчив начин в дългосрочен план и допринасяне за създаване на нисковъглеродна и кръгова икономика, обяви главният изпълнителен директор и председател на управителния съвет на УниКредит Булбанк Теодора Петкова по време на днешния форум на The Economist Conferences.

Теодора Петкова съобщи, че банката разширява все повече дела на зелените транзакции в кредитния й портфейл. По думите й към края на 2019 г. УниКредит Булбанк има повече от 30% дял във финансирането на възобновяеми енергийни източници и 20% пазарен дял в инсталираните мощности.

„Приветстваме европейската зелена сделка. Като се има предвид, че мащабът на необходимите инвестиции надхвърля възможностите на публичния сектор, финансовият сектор може да играе ключова роля за постигането на амбициозните цели”, заяви Петкова

Ръководителката на УниКредит Булбанк заяви готовност да води разговори с клиентите на банката за преход към устойчиви бизнес модели, предлагайки широка гама продукти и услуги, свързани с околната среда, социалната политика и управлението. 

Тя сподели, че по наблюдения на УниКредит на международно и местно ниво апетитът и пазарните възможности за ESG (околна среда (environment), социална политика (social) и управление (governance) нарастват. „Двигател за това стават все повече и новите регулации в сферата, както и променящото се поведение на инвеститорите. УниКредит вече включва ESG фактори в своето управление, оценка на риска и стратегия, в съответствие с очакванията на ЕЦБ, които бяха финализирани в края на 2020 г. “, каза още Теодора Петкова.

Според нея ESG вече е част от регулаторната рамка. „Разбираме чувството за спешност от ЕЦБ банките да разпознават климатичните и екологичните рискове и да започнат да ги включват на всеки етап от банковата дейност“, коментира тя и добави, че УниКредит Булбанк е позиционирана да бъде лидер в създаването на етичен и устойчив бизнес на българския пазар и твърдо вярва, че банките са част от решението.

Още по темата