Българска ИТ компания ще си партнира с Lufthansa Group

Българска ИТ компания ще си партнира с Lufthansa Group


След проведен търг „Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД е поканено от LUFTHANSA GROUP за преговори във връзка със сключване на рамков договор за IT услуги, съобщиха от българската компания.

„ТБС Груп“ е доставчик на комплексни решения в областта на информационните и комуникационните технологии и лидер в системната интеграция в България. Групата е и сред водещите играчи на Балканите с дъщерните си дружества в Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина и Словения, като наскоро стартира дейност в Албания и Македония.

Групата е фокусирана в седем основни технологични области, включващи решения за: телекомуникационни оператори, корпоративни комуникации, частни и облачно базирани информационни центрове, разработка на приложения, решения за офис производителност и информационна сигурност. Обслужва клиенти в над 30 страни и е силно позиционирана в телекомуникационния, финансовия и здравния сектор, сектора на комуналните услуги, както и в публичния сектор.

Още по темата