Общините променят, но не спират инвестиционните си проекти

Общините променят, но не спират инвестиционните си проекти


В критичната ситуация с коронавируса, освобождаването на фирмите от данъци и свитите приходи в местните бюджети, общините търсят вътрешни резерви за преодоляване на недостига от средства и възможности за изпълнение на различните проекти.  

Изменения в инвестиционната програма на Община Плевен за 2020 г. бяха обсъдени от общинските съветници. Направени са вътрешни компенсирани промени между обектите, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи и собствени бюджетни средства, съобщиха от общината. За някои проекти сумите са увеличини, а за други – намалени. 

Това се налага след преценка от експертите на възможностите за финансиране и приоритетите за изпълнение на обектите през тази година. Анализът е направена на база степен на готовност на проектите, съгласуване и одобрението им, издаването на разрешение за строеж и др. детайли. 

Така например за обект „Основен ремонт на Художествена галерия „Илия Бешков“ след обявена обществена поръчка не са се явили кандидати поради недостатъчност на първоначално предвидените средства. Затова сумата е увеличена на 334 хиляди лева с капиталови средства и с още 66 хиляди собствени бюджетни средства. 

Резервът за непредвидени и неотложни разходи в частта „Местни дейности” се увеличава с 398 295 лв. 

След гласуваните промени в инвестиционната програма от Общинския съвет, резервът на Община Плевен е увеличен с 398 295 лева за непредвидени и неотложни разходи в частта си „Местни дейности“, уточняват от общината.

Община Враца пък получи от правителството 2 млн. лв., които ще бъдат инвестирани за цялостния ремонт на бул. „Европа“.  Транспортната връзка преминава през двата най-големи квартала „Дъбника“ и „Сениче“, като ги свързва с кв. „Кулата“. Този участък не е ремонтиран в последните 25 години, а през него ежедневно преминават стотици автомобили и обществен транспорт.

Към момента има обявена процедура от общината за инженеринг и осъществяване на авторски надзор на транспортната връзка. Предвижда се пътният участък да бъде разширен, да се възстановят тротоарните площи и уличното осветление.

А обновяването на бул. „Европа“ ще се осигури и адекватна инфраструктура до двата нови завода във Враца – на немската фирма „МД Електроник“ и на турската компания „Теклас България“, които са от сектора за производство на автомобилни компоненти, и са сред най-модерните у нас. С тях градът се развива и се превръща в още един център в тази индустрия, а и привлича вниманието и на други български и  чуждестранни инвеститори.

Текущите инвестиционни проекти на община Враца включват още модернизацията на градския транспорт, чиято стойност е близо 26 млн. лв., завършването на последния етап от проекта за Воден цикъл, както и други инфраструктурни проекти.

 

Одобриха временно освобождаване на фирмите от такса смет

Общинският съвет ще може да освобождава от заплащане на таксата за битови отпадъци за определен период през тази година задължените лица – предприятия, които вследствие на извънредното положение, са преустановили стопанската си дейност, осъществявана в недвижим имот на територията на общината. Това решиха депутатите, които приеха на второ четене промени в Закона за местните данъци и такси.
Преустановяването на дейността за съответния период ще се удостоверява с финансови и други документи, по ред и начин определен от общинския съвет.
С измененията се прецизира датата за подаване на данъчна декларация за облагане с туристически данък и тя става 31 януари.

Още по темата