Общият дълг на ЕС по схемата SURE достигна 90 млрд. евро 

Общият дълг на ЕС по схемата SURE достигна 90 млрд. евро 


Европейската комисия отпусна 14 милиарда евро на девет държави членки в четвъртия транш от финансовата подкрепа за държавите членки по линия на инструмента SURE. Това е първото плащане за 2021 г. Като част от днешните операции Белгия получи 2 милиарда евро, Кипър — 229 милиона евро, Унгария — 304 милиона евро, Латвия — 72 милиона евро, Полша — 4,28 милиарда евро, Словения — 913 милиона евро, Испания — 1,03 милиарда евро, Гърция — 728 милиона евро и Италия — 4,45 милиарда евро. Всичките девет държави — членки вече получиха финансова подкрепа по линия на SURE през 2020 г. по една от първите три операции по емитиране и отпускане на средства.

Тези заеми ще помагат на държавите членки да се справят с внезапните увеличения на публичните разходи за поддържане на заетостта. По-конкретно те ще помогнат на държавите членки да покрият разходите, които са пряко свързани с финансирането на националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са въвели в отговор на пандемията от коронавирус, включително по отношение на самостоятелно заетите лица. Днешните плащания са резултат от четвъртата емисия на социални облигации по линия на инструмента SURE на ЕС, която привлече значителен интерес от страна на инвеститорите. Записаните облигации надхвърлиха с много предложения обем, което доведе до благоприятни ценови условия, които Комисията прехвърля пряко на ползващите се държави членки, посочват от Брюксел.

Досега общо 18 държави са получили 90.3 млрд. евро по схемата SURE, който разполага с общ капацитет до 100 милиарда евро.

Набраните средства се прехвърлят към държавите членки под формата на заеми, за да им се помогне да покрият разходите, пряко свързани с финансирането на национални режими на работа при непълно работно време и подобни мерки в отговор на пандемията.

Социалните облигации на ЕС

На 26 януари Европейската комисия осъществи четвъртата — и първа за 2021 г. — емисия на социални облигации по инструмента SURE на ЕС, на обща стойност 14 милиарда евро. Емисията се състоеше от две облигации — първата на стойност 10 милиарда евро с падеж през юни 2028 г., а втората на стойност 4 милиарда евро с падеж през ноември 2050 г.

Емисията се радваше на голямо търсене сред инвеститорите — записаните облигации бяха съответно над 8 и 12 пъти повече от наличния обем, което отново позволи на Комисията да получи много добри ценови условия. По-конкретно, цената на 7-годишната облигация е с отрицателна доходност от -0,497 %. Това означава, че за всеки 105 евро, които държавите членки получават, те погасяват 100 евро при падежа на облигацията. Цената на 30-годишната облигация беше леко положителна — 0,134 %, което е отличен резултат за този матуритет. Те се прехвърлят пряко на държавите — членки на ЕС.

Сумите за 2020 г. бяха събрани в рамките на три операции, извършени на 20 октомври 2020 г., 10 ноември 2020 г. и 24 ноември 2020 г. За всички облигации, емитирани по линия на SURE, бяха записани облигации много над предложения обем — между 11,5 и 13 пъти, което доведе до много благоприятни ценови условия.

 

Още по темата