Над 140 км третокласни пътища са рехабилитирани по ОП „Региони в растеж“

Над 140 км третокласни пътища са рехабилитирани по ОП „Региони в растеж“


Над 140 км третокласни пътища са рехабилитирани през изминалата година с около 131 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж“. Отделно, за текущ ремонт, поддържане и превантивни ремонти по този клас пътища през миналата година са сертифицирани около 150 млн. лв., които са от държавния бюджет. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Третокласните пътища в страната са с обща дължина 11 800 км, като по-голямата част от тях са в незадоволително състояние. От тяхното построяване е изминал дълъг период от време и поддръжката им, както и основното им ремонтиране е свързано със значителен финансов ресурс, отчете Аврамова. През годините, при ограничени ресурси, приоритетно средствата се насочват към по-натоварените направления, но това в никакъв случай не означава, че значението на третокласната пътна мрежа се подценява, тъй като тя има водеща роля за малките населени места в отделните региони.

Продължава внимателното планиране на бюджета за 2021 г., като стремежът е поетапно включване на третокласните пътища в подходяща ремонтна програма, така че след няколко години да се постигне цялостно обновяване, каза министър Аврамова.

Още по темата