Кметът на Кричим с остра реакция срещу хората, които хранят бездомни кучета, апелира да се пази здравето на гражданите

Кметът на Кричим с остра реакция срещу хората, които хранят бездомни кучета, апелира да се пази здравето на гражданите

Уважаеми съграждани,
В качеството ми на кмет на община Кричим, апелирам към всички Вас, незабавно да бъде прекратена порочната практика по предлагането на храна и/или хранителни отпадъци на безстопанствени /бездомни/кучета и котки на обществени места.
Невъзможно е, при каквито и да било мерки, които се предприемат и реализират от общинската администрация да се справим с овладяването на популацията и присъствието на бездомни кучета и котки в гр. Кричим, след като някои от нашите съграждани чрез предоставяната им храна, създават у тях хранителни навици!
Заявявам категорично пред всички вас, че до края на мандата ми като кмет на общината, в гр. Кричим няма да бъде изграден и да функционира приют за настаняване, отглеждане, лекуване и каквото и да било друго, свързано с бездомните кучета и котки със средства от общинските приходи, републиканския бюджет и европейски средства, които също трябва да бъдат съфинансирани от общинския бюджет за сметка на повишението на местните данъци и такси.
Основен приоритет през всеки от предходните, така и в настоящия мандат, в работата ми са били грижата за добруването и благоденствието на хората от нашият град и развитието на Кричим като желано място за живот.
Недопустимо е определени граждани, прикривайки се зад „безкрайната“ си любов към бездомните кучета да създават предпоставки за застрашаване живота и здравето на всички останали.
В тази връзка ще направя предложение до Общински съвет Кричим, в Наредбата за обществения ред да се приемат санкции – глоба от 50 до 500 лева за тези нарушители, които предлагат храна или хранителни отпадъци на безстопанствени кучета и котки на обществени места.
Категорично не възприемам и „мантрата“, че „бездомните кучета трябвало да се хранят за да не огладнявали, озверявали и др. и по тази причина да не нападали хората, които се движат по обществени места без да ги закачат или изразяват по някакъв начин, враждебно и агресивно отношение към животните“.
Уважаеми „любители“ на бездомни кучета, ако любовта ви към тези животни е истинска, то както сте отворили сърцата си за тях, така отворете и вратите на дома си за тях и ги приютете, но не ни си позволявайте с „грижите си“ да застрашавате живота и здравето на всички останали хора, защото в утрешния ден не знаете дали вашето дете или близък няма да стане обект на агресията на „вашия“ бездомен „любимец“, и предполагам веднага ще реагирате: „тия от общината какво правят, не виждат ли какво се случи с детето ми…“
Незабавно след приемането на конкретните санкции в Наредбата, ви уверявам, че ще бъдат прилагани безкомпромисно, защото когато липсва гражданска и обществена отговорност за живота и здравето на съгражданите ни, единствения начин е финансови рестрикции за деянието.
Кмет на община Кричим
Атанас Калчев

Още по темата