ЕК: България има проблеми със съдебната система и медиите

ЕК: България има проблеми със съдебната система и медиите

Европейската комисия представи днес първия доклад за върховенството на закона в ЕС. Докладът включва данни за всяка държава от ЕС и обхваща положителните и отрицателните събития в ЕС, се посочва в съобщението на комисията.
Данните сочат, че много държави имат високи стандарти в областта на върховенството на закона, но и че в ЕС съществуват сериозни предизвикателства в тази област. Отчитат се съответните промени, произтичащи от извънредните мерки заради пандемията от Ковид-19.
Върховенство на закона преди достъп до бюджета на ЕС
Докладът обхваща четири основни посоки, силно свързани с върховенството на закона
– националните правосъдни системи, законодателството за борба с корупцията, плурализма и свободата на медиите, други институционални въпроси, свързани с принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите, които са от съществено значение за ефективна система на демократично управление.
В частта за България се отбелязва, че страната ни има проблеми по две направления – съдебната система и медиите.
Докладът на ЕК изразява притеснение за преследването на корупцията България и още 5 държави от съюза.
Според доклада у нас не са приключили законодателните процедури, свързани с ефективната отчетност на главния прокурор. Остават нерешени въпросите, породили тревога при съставянето на Висшия съдебен съвет и неговия Инспекторат, пише още в документа.
В доклада, посветен изцяло на България, се допълва, че широки правомощия, каквито има българският главен прокурор, се срещат и другаде. Пояснява се, че опасенията са свързани с мястото на ръководителя на българската прокуратура във ВСС.
Липсата на възможност за ефективно наказателно разследване на главния прокурор и неговите заместници
е отдавна отбелязвано обстоятелство не само от ЕК, но и от Европейския съд по правата на човека и Съвета на Европа, се посочва в документа. Комисията изразява очакване предстоящите законови и конституционни промени в тази посока да бъдат съгласувани с препоръките на Съвета на Европа.
ЕК препоръчва стратегията за противодействие на корупцията, която е приета от България, да бъде прилагана по-ефективно и да се следи за напредъка в тази област. В доклада се отчита подобряване при сроковете на произнасяне на Върховния съд и на административните съдилища. Отбелязва се, че от лятото на тази година в страната са възникнали протести срещу състоянието на борбата с корупцията, които изразяват недоволството от липсата на истински напредък в тази област.
Борбата с корупцията в частния сектор може да се определи като задоволителна, пише в документа.
Комисията отчита, че у нас наказателна отговорност носят гражданите, но не и организациите,
а това създава пречки в преследването на корупцията на високо равнище. ЕК допълва, че наблюдава чувствително повишение в броя на разследванията на дирекция „Вътрешна сигурност“ в МВР.
До юни тази година в България са произнесени 309 окончателни присъди за отнемане на незаконно имущество на обща стойност над 68 милиона евро, установява комисията. В доклада се допълва, че миналата година българската антикорупционна комисия е наложила наказания за близо 89 хиляди евро за случаи на конфликт на интереси.
За състоянието на медиите се отбелязва, че липсва прозрачност на собствеността,
а разпределението на средства от държавата за тяхната работа не почива на ясни изисквания, макар да е от съществено значение за дейността на регионалните медии. Допълва се, че у нас законът не забранява политици да притежават медии.
Получаването на обществена информация е трудно в България, като някои независими журналисти се налага да използват закона за достъп до информация при работата си с отделни институции, пише в документа. Съобщава се, че за миналата година Съветът на Европа е регистрирал осем случая от нашата страна, свързани с кампании срещу разследващи журналисти, показали случаи на корупция.
Еврокомисарите за ценностите и прозрачността Вера Йоурова и по правосъдието Дидие Рейндерс обявяват първите доклади по новия хоризонтален механизъм за върховенството на закона за всяка страна членка на ЕС.
Докладите ще бъдат обсъдени от Европейския парламент и Съвета,
след което еврокомисар Дидие Рейндерс ще тръгне ще тръгне на обиколка из страните членки. После правосъдните министри от всички държави ще започнат съвместно разглеждане на заключенията на комисията, което ще бъде по азбучен ред./ Вести БГ

Още по темата