„Демократична България“ иска закриване на спецсъда и КПКОНПИ

„Демократична България“ иска закриване на спецсъда и КПКОНПИ


Закриване на спецсъда и закриване КПКОНПИ в сегашния му вид се предвижда в два законопроекта внесени от „Демократична България“.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество се цели да се закрие КПКОНПИ и да я раздели на две различни комисии – Комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт на интереси и Комисия за установяване и отнемане на незаконно придобито имущество.

КПКОНПИ е създадена през 2017 година по идея на тогавашния вицепремиер Меглена Кунева.

В момента КПКОНПИ се оглавява от бившия главен прокурор Сотир Цацаров.

Законопроектът предложен от коалицията на Христо Иванов, Атанас Атанасов и Владислав Панев въвежда следните нови понятия:

1. „Незаконно придобито имущество“ се заменя с „имуществото, представляващо средство или облага от незаконни дейности“.

2. „Незаконна дейност“ ще смени на „всяко умишлено действие или бездейстие, което противоречи на изрична законова забрана от публичен характер“.

3. „Средства за извършване незаконна дейност“ става „Имуществените права върху вещи и/или имоти, които са послужили за извършване на умишлена незаконна дейност, създаваща облага“.

Мотивите посочени от демократичната коалиция в края на внесения законопроект изтъкват, че специализираното правосъдие създава допълнителни рискове за независимостта на съдебната система и така ерозира върховенството на правото.

Друг законопроект предложен от „Демократична България“ (Законопроект за изменение на Наказателно-процесуалния кодекс), предлага да се закрият специализираните прокуратури и съдилища. Също така, магистратите и прокурорите да се преназначат в други прокуратури и съдилища, а висящите дела да продължат пред съответните съдебни инстанции, които са компетентни да ги разглеждат по възможност при същия съдебен състав.

Още по темата